PwC stärker sin ställning inom offentlig ekonomi- och verksamhetsstyrning

18 mar, 2019
Kristian Damlin
Kristian Damlin började 1 mars som konsult inom PwC offentlig sektor. Han kommer närmast från KPMG och har innan det arbetat i olika chefsuppdrag (ekonomi- och planeringschef, beställarchef ) inom kommun och landsting. Kristian är specialist inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har gedigen erfarenhet från äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård (akutsjukvård, geriatrik, primärvård, psykiatri m.fl.). Kristian har ansvarat för införande och utveckling av ett flertal valfrihetssystem samt upphandlingar inom kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård (akutsjukvård, primärvård, psykiatri, geriatrik m.fl.). Efter närmare 20 år inom offentlig sektor har han således mycket god kännedom om offentlig verksamhet samt mycket god insikt om de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram