Unit4: Är du med på tåget mot det digitala samhället (Kommek-seminarium 19/8 kl 11.00-11.35)

11 aug, 2020

 

I Sveriges kommuner förs ett pågående och högaktuellt digitaliseringsarbete för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunens service till medborgarna. I detta seminarium diskuterar vi hur man bäst använder digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas liksom de framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin utveckling.

Medverkande:
Alexander Drevstad, Unit4 och Sandra Flodmark, Höganäs, Anna-Maria Röstlund, Nacka kommun

Moderator:
Anna Bellman, Bellacom

 

Ja, jag vill delta i ert digitala seminarium!

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram