Unit4: Vårt affärssystem kan bli motorn i kommunens digitaliseringsresa

30 dec, 2020

På KEF:s Ekonomichefsdagar får ni ta del av Höganäs tillämpning av "Swish-Robban" i en föreläsning av Sandra Flodmark, Höganäs kommun.

Sandra Flodmark är redovisningsansvarig i Höganäs kommun. I den rollen har Sandra arbetat med att digitalisera de administrativa processerna. Sandra kommer bland annat berätta om avdelningens nya arbetskamrat”Swish-Robban”.

Läs mera om Ekonomichefsdagarna.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram