Våga söka EU-finansiering....

24 nov, 2020

Våga söka EU-finansiering
Att söka EU-finansiering eller EU-bidrag till kommunala projekt kan upplevas som en väg kantad av hinder. Utlysningsinfon är på byråkratisk engelska och många projekt kräver att man har partnerskap med organisationer i andra medlemsländer. Man kan också känna osäkerhet kring de juridiska ramverken som gäller för projektet ifråga. I detta blogginlägg ger vi våra bästa tips på hur ni kan undanröja dessa hinder och bli proffs på att söka EU-medel.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram