Välfärdsekvationen: Inte lätt att jämföra skuldnivåer inom kommunsektorn

30 juni, 2021

Det har under de senaste åren vuxit fram ett allt större intresse för skuldnivåerna i kommunsektorn. I och med att det har gjorts omfattande investeringar i sådant som förskolor, skolor och äldreboenden har skulderna ökat på många håll. Detta har aktualiserat frågeställningar kring hur höga skulder kommuner och regioner bör ha.

Ofta lyfts det jämförande perspektivet fram. Jag får då och då frågor om hur skulden för en specifik kommun står sig i jämförelse med andra kommuner. Är den låg eller hög? Vad är rimligt för en ”normal” kommun? Jag får också frågor om s k skuldtak. Bör kommuner sätta tak för hur hög den egna skuldsättningen får bli? Finns det i så fall någon generell rekommendation för hur högt ett sådant tak bör vara?

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram