Varför hyra en byggnad - Parmaco förklarar.

6 mar, 2019

 

Parmaco hyr ut en riktig förskola eller skola, ett vårdhem eller kontor som anpassas efter dina behov.

Invånarantal och invånarstruktur i en kommun eller stadsdel kan förändras snabbt och behoven av lokaler växlar därefter. Det kan vara svårt att förutse utvecklingen fem eller tio år framöver, för att inte tala om en byggnads hela livscykel. När du hyr en byggnad av oss får du högkvalitativa och trivsamma lokaler, på det sätt du vill ha dem. Ytan i de byggnader du hyr anpassas efter dina behov. Våra dynamiska lösningar innebär betydande besparingar i byggnads- och underhållskostnader, både på kort och lång sikt. Ta en titt på filmen längst ner i denna artikel.

Partner med KEF

Vi har nyligen blivit partner med Kommunalekonomernas förening (KEF). Detta är ett partnerskap som vi ser fram emot att vara del av och som vi hoppas kommer att vara gynnsamt för båda parter! Vi har redan sett fördelarna att vara med som utställare på Ekonomichefsdagarna i Stockholm under januari månad där vi hade en del spännande diskussioner kring ämnet att äga eller hyra sina verksamhetslokaler.

Nytt samarbete med KTH

Vi ser även fram emot att under året fortsätta det nya samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Vårt första samarbete som resulterade i Hans Lind-modellen håller nu för fullt på att vidareutvecklas till ett nytt kalkyleringsverktyg där vi bland annat berör ämnen som nyttjandegrad, över- och underkapacitet och portföljtänk utifrån en mix i kommunens ägande.

Denna kostnadskalkylator blir ett hjälpmedel för en kommun eller kommunalt bolag att med vissa antaganden upprätta en komparativ kostnadsanalys mellan att investera i en permanent byggnad eller att hyra en dynamisk byggnad kopplat till behovsförändringen och nyttjandegrad. Med modellen får kommunen eller bolaget en relevant riskanalys och kostnadsbedömning över tid som en del av ett beslutsunderlag för kommande investeringar av skolor och förskolor.

Redan om några veckor kommer vi kunna presentera vår första webb-applikation med kalkyleringsverktyget där man har möjlighet att jämföra en investering i en permanent byggnad eller att hyra en dynamisk byggnad som en mer flexibel och anpassningsbar lösning. Verktyget kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida www.parmaco.se

Hoppas att vi ses under året under de olika kommun- och landstingspolitiska dagarna under året och inte minst under Kvalitetsmässan i november.

Läs gärna senaste numret av vår tidning "Lokaler".

Välkommen att kontakta oss på Parmaco.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram