Administrativ chef inriktning ekonomi, Skolområde Västra

Samarbeta med och stödja rektorer samt skolchef och övriga administrativa chefer.

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Är du en kreativ lagspelare som längtar efter ett arbete med stor frihet och möjlighet att med dina expertkunskaper påverka områdets ekonomiska strukturer tillsammans med skolchef, administrativ chef och områdets rektorer? Då har vi jobbet för dig!

Skolområde Västras verksamheter präglas av en blandning av landsbygd och stadsmiljö. Under det senaste decenniet har ett flertal skolor och förskolor byggts om och till och flera är på gång. I området arbetar vi för tydlighet och god struktur. Ekonomin blir alltmer komplex vilket ställer stora krav på hållbar budgetering och tydliga uppföljningar och prognoser. Likaså ställs allt mer komplexa krav på den administrativa hanteringen, i huvudsak barn- och elevsystem, ekonomisystem samt personal- och lönesystem.

Vår ledningsgrupp består av ett härligt gäng vars olikheter berikar vår grupp. Tillsammans gör vi vårt yttersta för att skapa en så bra verksamhet som möjligt för våra barn och elever för att förbereda dem för att möta framtiden!

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Att vara chef i Kristianstads kommun innebär att ansvara för och utveckla verksamhet, medarbetare och ekonomi. Våra chefer ska jobba med helhetssyn, vara utvecklingsinriktade och kommunikativa med fokus på mål och resultat. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar du dina medarbetare för att tillsammans skapa mervärde för Kristianstads kommun. Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag.

Tjänsten innebär att samarbeta med och stödja rektorer samt skolchef och övriga administrativa chefer. Även samarbete med kommuncentrala enheter för ekonomi och administration ingår. Uppdraget är att vidmakthålla och utveckla kvaliteten i skolområdets arbete kring ekonomi och administration. Du utgör ett viktigt stöd för rektorer för skola och förskola i att ge dem stöd och hjälp kring de arbetsfält som inte ligger direkt i anslutning till undervisningens utveckling och drift. Tillsammans arbetar de administrativa cheferna inom skolområdet med ekonomi, administration, arbetsmiljöarbete, säkerhets- och skyddsarbete, lokaler, byggnation, vaktmästeri och lokalvård. Ditt ansvar blir inom området ekonomi samt att arbetsleda områdets administratörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förmåga att engagera, stimulera och stärka medarbetare till goda prestationer och resultat som också har förmåga att skapa goda relationer. För att lyckas i rollen behöver du kunna ge feedback och skapa kvalitativ kommunikation. God förmåga att samarbeta i ett ledningsteam är en förutsättning för arbetet. Givetvis kan du sätta mål och nå resultat men har också en analytisk förmåga med långsiktigt- och helhetsperspektiv.

Du har högskole- eller universitetsexamen på minst 120/180hp från ekonomiprogram alternativt annan högskoleutbildning med ekonomisk inriktning (minst 120/180 hp) som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har genomgått ledarutvecklingsprogram för chefer eller blivande chefer.

Vi vill att du har minst två års arbetslivserfarenhet som inneburit kvalificerat administrativt arbete i form av täta kontakter med chefer och medarbetare avseende administrativt stöd, service eller utveckling. Det är meriterande om du har väl vitsordad chefserfarenhet, gärna inom utbildningsverksamhet. Erfarenhet av samverkan, arbetsmiljöområdet och systematiskt arbetsmiljöarbete är meriterande.

Vidare behöver du ha goda kunskaper i budget och redovisningsfrågor. Dokumenterad erfarenhet från arbete med budget, ekonomisk uppföljning och bokslut är meriterande. Du har förmåga att på ett enkelt sätt förklara och vara ett stöd för våra chefer så att ekonomi blir ett redskap att för att styra, leda och utveckla sin organisation, vilket innebär att du har lätt för att lära och förklara.

Har du goda kunskaper om de styrdokument som styr kommunal verksamhet är det meriterande liksom förståelse för förutsättningarna för arbetet i en politiskt styrd organisation. Det är också en fördel om du har kunskap om skolan, organisation och infrastruktur.

Du är en person med förmåga att planera och prioritera. Att systematiskt reflektera, analysera och utvärdera är också egenskaper som vi efterfrågar. Naturligtvis hanterar du Office-paketet, speciellt Excel men även andra digitala verktyg utan svårigheter som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera, dokumentera samt rapportera. Du som söker till oss har B-körkort för att smidigt kunna ta dig runt inom Kristianstads kommun.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start i mars 2020.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Leyman Nilsson, skolchef på telefon 044-13 41 04. Du kan också kontakta någon av våra fackliga representanter

Kontakt

Lina Leyman Nilsson, 044-13 41 04

Fackliga företrädare
Lars Nilsson, SACO, 0733-13 44 85
Roger Persson, Lärarförbundet skolledare, 044-13 54 23

Ansökan

Välkommen att göra en digital ansökan genom att klicka här. Referensnummer för tjänsten är BUF-2019/716. Sista ansökningsdag är 2019-11-12.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram