Ansvarig till Riksbyggens ”Boende för äldre” i Värmland

I Riksbyggen Region Väst är vi cirka 80 personer som arbetar med att utveckla bostadsområden och bygga bostäder. En del i detta är att i samarbete med kommuner ta fram idéer för bostäder för äldre. Detta för att bidra till att äldre personer får möjlighet till eget värdigt boende. Riksbyggen utvecklar och bygger vård- och omsorgsboende såsom särskilt boende, gruppbostäder och trygghetsbostäder. Konceptet för detta bygger på kooperativ hyresrätt.

Vad skall du göra?

Du kommer arbeta med kommuner för att tillsammans med dem ta fram idéer kring värdiga och ändamålsenliga boendemiljöer och bostäder. Du arbetar främst med tidiga skeden där du sprider kunskap om de mänskliga och de ekonomiska fördelarna för kommuner med Riksbyggens kooperativa hyresrätt.

Det betyder att du tar initiativ till kontakt med kommuner för att därpå ta fram idéer i syfte att ordna boendet för de äldre. Du gör detta tillsammans med någon av Riksbyggens projektledare som i senare skede får uppdraget att driva projektet vidare. Du ser också till att på olika sätt medverka i redan bildade kooperativa föreningarna och se till att de får de stöd som behövs kring föreningen.

Vem är du?

Du har ett genuint intresse för samhälls- och boendefrågor och god kunskap om hur kommuner fungerar demokratiskt, politiskt och ekonomiskt. Eventuellt har du tidigare varit ekonomichef, vård och omsorgsansvarig eller liknande i en kommun och är van vid att driva kommunala ärenden och att skriva beslutsunderlag.

Som person är du målinriktad och gillar ansvar samt att självständigt driva projekt. Du skapar en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit, respekt och lyhördhet. Du är en ledare med affärsförståelse och ser helheter och nya möjligheter.

Du delar Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människan i centrum och att verka för en hållbar utveckling.

Vi tror att arbetet kan vara intressant för dig som vill fortsätta arbeta för kommuner men göra det på ett annat och helt nytt sätt. Samtidigt som du kommer behålla, utveckla och ha stor nytta av dina kommunalekonomiska kunskaper.

Vad kan Riksbyggen erbjuda dig?

Vi erbjuder dig självständiga, rörliga och utvecklande arbetsuppgifter i ett ansvarstagande arbetsklimat. Du arbetar och ingår i flera team både lokala och nationella. Du får stor möjlighet till kompetensutveckling och att vara med och påverka.

Tjänstens placering är i Karlstad och kräver tillgång till egen bil.

Har du frågor kontakta rekryteringskonsult Elisabeth Waktel på 0708 600 400.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Vi tar hand om ansökningar kontinuerligt så skicka gärna din ansökan så snart du kan. Sista ansökningsdatum 2 mars.


Om Riksbyggen
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Vi finns över hela landet och är cirka 3 000 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss kan vara ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar. Välkommen!

Läs mer om att jobba på Riksbyggen.