Chef ekonomi- och verksamhetsstyrning

Karlstads kommun söker chef till avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Vi arbetar också med att driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad i samarbete med näringslivet och andra aktörer. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, juridik, upphandling, ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och IT-verksamhet.

Ekonomifunktionen leds av ekonomidirektören och består av avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning och redovisningsavdelningen. Vi söker nu en chef till avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för koncernens samlade styrning och vår uppgift är att samordna och driva styrprocesserna inom koncernen Karlstads kommun. Analys, utredning och beredning av ärenden inför politiska beslut ingår som en del i vårt arbete. Vi ansvarar också för att förvalta och utveckla kommunens digitala stöd för verksamhetsstyrning.

Vår arbetsplats ligger i Karlstad CCC, centralt i staden, mellan Klarälven och Pråmkanalen.

Arbetsuppgifter

Hos oss får du möjlighet att medverka i vårt fortsatta arbete med att utveckla styrningen i koncernen Karlstads kommun. Du gör det i rollen som chef för avdelningen ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du kommer att ha personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för tio engagerade och kunniga medarbetare. Ekonomidirektören är din närmaste chef och du kommer att ingå i kommunens ekonomichefsnätverk och i det gemensamma värmlandsnätverket med länets kommunala ekonomichefer.

Ditt uppdrag som chef innebär att leda, utveckla och samordna avdelningen i arbetet med kommunkoncernens och kommunledningskontorets årliga planerings- och uppföljningsprocesser. Detta innefattar att göra omvärldsanalyser, beskriva de ekonomiska förutsättningarna, följa upp och analysera utvecklingen inom koncernens ekonomi och prioriterade målområden samt presentera underlag för politiska beslut kring strategisk plan och budget. Rollen innebär en hög grad av samverkan med förvaltningar och bolag men också internt på kommunledningskontoret.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och du har tidigare jobbat i politiskt styrd organisation. Vi förutsätter att du har erfarenhet från tidigare chefsuppdrag och har god förståelse över samhällsekonomiska samband.

Du är en trygg ledare som skapar lagkänsla samtidigt som du uppmuntrar enskilda medarbetares egen initiativkraft. Att skapa och bibehålla relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och kan på ett pedagogiskt sätt knyta samman frågor som rör ekonomi och verksamhet. Du har lätt för att se helheter och är bra på att strukturera arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen att göra en digital ansökan via denna länk. Sista ansökningsdag är 2019-08-11. Referensnummer A890293.

Kontakt

Kontaktpersoner

Vecka 29 Carina Strandbergchef ekonomi- och verksamhetsstyrning054-540 12 13 carina.strandberg@karlstad.se
Vecka 32 Carina Wibergadministrativ chef054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se

Övrigt

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnande på berörd förvaltning med en tillsvidareanställning i grunden.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram