Chef för ekonomi- och verksamhetsstyrning, Karlstads kommun

Vill du tillsammans med din personal ansvara för kommunens samlade ekonomi- och verksamhetsstyrning?

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Vi arbetar också med att driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad i samarbete med näringslivet och andra aktörer. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, juridik, upphandling, ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och IT-verksamhet.

Vår arbetsplats finns i Carlstads CCC, i moderna lokaler med utsikt över Klarälven.

Arbetsbeskrivning

Kommunledningskontoret söker chef inom funktionen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du kommer att ha direkt arbetsledaransvar för i dagsläget nio personer, vilka har som huvuduppgift att samordna och driva kommunens samlade ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomidirektören är som ansvarig för funktionen din närmaste chef.
Ditt huvudansvarsområde är att som chef leda enheten i arbetet med den årliga processen kring kommunkoncernens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta innefattar att reda ut de ekonomiska förutsättningarna, följa upp och analysera utvecklingen inom kommunens prioriterade målområden och presentera underlag för politiska beslut kring strategisk plan och budget. Tillsammans med ekonomidirektören, företrädare för kommunens olika verksamheter och i dialog med de förtroendevalda ska du också jobba med utvecklingen av kommunens styrprocess. Enheten arbetar också med utredningar, statistik, prognoser och annan omvärldsanalys samt ansvarar för expertstödet i kontorets egna interna ekonomihantering.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och du har tidigare jobbat i politiskt styrda organisationer. Du har lätt för att uttrycka dig väl i både tal och skrift och du kan på ett pedagogiskt sätt kommunicera med andra. Vi förutsätter att du har erfarenhet från tidigare ledaruppdrag.
En nödvändig egenskap är förmågan att bygga förtroende och relationer med såväl förtroendevalda som företrädare för våra kärnverksamheter. Du har lätt för att se helheter, strukturera arbetet och äger god förmåga att skapa lagkänsla samtidigt som du uppmuntrar enskilda medarbetares egen initiativkraft.

Erfarenhet krävs.

 Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

 Tillträde enligt överenskommelse.
Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i grunden.

Ansökan

Ansök senast 2017-03-27. Referensnummer:   A661444

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

 Kontaktperson

Lars Sätterberg,  ekonomidirektör, tel. 054-540 10 36, lars.satterberg@karlstad.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram