Chef till ekonomienheten vid utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Ditt uppdrag

Som enhetschef för ekonomienheten har du ett ansvar för att verka för en budget i balans, en hög prognossäkerhet och kontroll på statsbidragen, en rättvisande bokföring och att resurserna används på rätt sätt. Utbildningsförvaltningens totala budget omfattar cirka 19 miljarder kronor. Detta ställer höga krav på enhetschefen att arbeta för att utveckla rutiner och processer för att säkerställa kvaliteten i de ekonomiska underlagen. Ekonomienheten tar fram ekonomiska underlag till utbildningsnämnden, förvaltningen och stadsledningskontoret avseende verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut, tertialrapporter, delårsbokslut och månadsrapporter. Enheten ansvarar också för redovisning och bokföring, inkl. kod- och kontoplan, och tar fram rutiner och anvisningar samt informerar och utbildar inom ekonomiområdet. Enheten har även vissa systemförvaltningsuppdrag för Agresso och stadens beslutsstödsystem. Samverkan med skolor och enheter inom förvaltningen är en nödvändig förutsättning för samtliga av enhetens uppdrag.

Ekonomienheten är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för avdelningen för ekonomi och styrning och rapporterar till avdelningschefen. Du svarar för resultatuppföljning mot verksamhetsplan och budget för enhetens verksamhet samt leder ekonomienhetens ledningsgrupp. Ditt personalansvar omfattar totalt 24 medarbetare som är indelade i tre grupper; en budgetgrupp med controllers (14 tjänster), en redovisningsgrupp (8 tjänster) samt en statsbidragsgrupp (2 tjänster). Tre av medarbetarna är samordnare, vilket innebär att de har ett samordnande verksamhetsansvar för grundskolor, gymnasieskolor respektive redovisning.

Läs mer om Stockholms stad.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som enhetschef är du delaktig i att utveckla Möjligheternas Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig.

Läs mer om utbildningsförvaltningen i Stockholms stad på Pedagog Stockholm eller LinkedIn.

Ditt ledarskap

Som chef kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du ger uttryck för tydliga och höga förväntningar och krav samt följer upp hur medarbetarna har uppfyllt dessa. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer där du med bibehållet realistiskt perspektiv på situationer fokuserar på rätt saker. Med en god förmåga att samarbeta med andra människor relaterar du till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Genom att analysera samt bryta ned problem i sina beståndsdelar kan du lösa komplicerade problem och jobba med komplexa frågor. Samtidigt ser du till helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som chef planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.

Utbildning

Du ska ha relevant högskole- eller universitetsexamen, meriterande är inom ekonomi.

Erfarenhet

Flerårig erfarenhet av arbete som ekonomichef, meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete med goda resultat.

Kunskap

Vana av att arbeta med ekonomi- och beslutssystem. Meriterande är kunskap om ekonomisystemet Agresso.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som enhetschef i Stockholms stad.

 

Om tjänsten

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Referensnummer 2019/3507.Sista ansökningsdag är 2019-06-10.

Kontakt

Malin Eriksson, avdelningschef, 08-508 33 671.
Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485.

Facklig företrädare

Jonas Flodmark, Sveriges skolledarförbund, 08-508 33 257.
Anki Averstedt, Lärarförbundet/skolledare, 08-508 33 629.
Gentiana Dedaj, SACO, 08-508 33 332.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram