Chefcontroller, Skellefteå kommun

Skellefteå kommun har mer än 8 000 anställda och vi som arbetar hos Skellefteå kommun är professionella, engagerade och framsynta samhällsbyggare som skapar konkurrenskraft för framtiden. Till för- och grundskolan söker vi nu en chefcontroller som vill vara med och påverka, utveckla och effektivisera ekonomifunktionen.

Arbetsuppgifter

Som chefcontroller är du direkt underställd förvaltningschef. Du är en del av skolkontorets ledningsgrupp och chef för fyra områdesekonomer och en förvaltningsekonom. Tillsammans med controllers/ekonomer ger du skolkontorets chefer stöd i att utöva sitt resultatansvar. På ett enkelt och pedagogiskt sätt ska ni ge handledning och support i ekonomiska och finansiella frågor under hela processen från planering, genomförande, uppföljning/prognos och analys.

Du ansvararar för att skolkontorets budget- och uppföljningsprocesser på ett effektivt sätt samordnas och länkas ihop med kommunens övergripande processer. Tillsammans med förvaltningschefen ansvarar du för att informera nämnden om frågor som rör budget, uppföljning och andra ekonomiska/finansiella frågeställningar.

Som chefcontroller är du också en del av kommunens övergripande ekonomichefsgrupp som arbetar med att utveckla kommunens ekonomiprocesser och den gemensamma ekonomi- och verksamhetsstyrningen.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom ekonomiområdet och erfarenhet av kvalificerad verksamhetsuppföljning, planering och analys i en större organisation. Du har tidigare haft en ledande roll inom ekonomiområdet. Du har goda IT-kunskaper och intresse och förståelse för digitaliseringens roll i verksamhetens utveckling och effektivisering.

Som person är du analytisk, strukturerad och strategisk. Du har ett brett perspektiv i ditt sätt att tänka och agera samt ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. Att vara med och påverka, utveckla och effektivisera verksamheten är drivkrafter för dig. Du leder, motiverar och skapar engagemang i arbetsgruppen. Du har lätt för att samarbeta med andra och är professionell i ditt bemötande.

I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid
Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Gör ansökan via denna länk senast 2018-01-14

Kontaktpersoner

Anders Bergström, förvaltningschef, 0910-73 50 00
Monika Johansson, stabschef, 0910-73 50 00
Fackliga representanter nås via Kundtjänst, 0910-73 50 00

Övrigt

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter – en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna – för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa – bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/