Controller inom utbildning- och arbetsmarknad

Ska stödja utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens ledning med att planera och följa upp verksamheten.

Arbetsplatsen

Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i sitt övergripande ansvar för hela den kommunala koncernens utveckling. Kommunledningskontoret erbjuder såväl intern service i form av strategiskt och operativt stöd till kommunens förtroendevalda och förvaltningar som extern service direkt till kommunens invånare. Vi söker nu en kvalificerade controller till kommunledningskontoret med ansvar för utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen. Arbetsplatsen ligger i Märsta, på bekvämt pendlingsavstånd från både Uppsala och Stockholms Central.

Arbetsuppgifter

Den nya controllerenheten inom kommunledningskontorets ekonomiavdelning ansvarar för kvalificerat ekonomi- och controllerstöd till förvaltningarna och utvecklar i samverkan med funktionen för analys och kvalitet den övergripande styrningen och samordningen av kommunens budget- och uppföljningsprocesser. Controllerenheten är kommunens specialistfunktion för ekonomiska analyser. Vi söker nu en controller som dels ska stödja utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningens ledning med att planera och följa upp verksamheten. Samt ansvara för att ta fram kommunens skatteunderlag, prognoser och budgetunderlag för volymer till kommunens och förvaltningens budgetunderlag.

I arbetsuppgifterna med att stödja utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar du för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens redovisning och upprättar bokslut, ekonomisk uppföljning för gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Du stödjer processer för hantering av statsbidrag inom området. Du skriver ärenden och tjänsteutlåtanden samt är föredragande i ekonomiska frågor inför ledningsgrupp och nämnden. Du är en del i ett ekonomteam inom och tillsammans stödjer ni rektorer, verksamhets- och enhetschefer med budget, prognos och uppföljning. Tjänsten är placerad på kommunledningskontorets ekonomiavdelning.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi samt kvalificerad erfarenhet från redovisnings-/ controllerfunktioner. Du har erfarenhet av budget, redovisning och bokslutsarbete, analys och arbete med verksamhetsstöd och rapportering. Erfarenhet från kommunal alternativt privat skolverksamhet samt annan controllerfunktion inom kommunal verksamhet är meriterande. I ditt arbete har du skaffat dig en erfarenhet av verksamhetsnära chefsstöd och olika typer av verktyg för effektiva budget- och uppföljningsprocesser. Du kan uttrycka dig i tal och skrift samt erfarenhet av föredrag och presentationer. Du har mycket god kunskap och kompetens i arbete med ekonomisystem och kalklyleringsprogrammet Excel. Du är analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.

Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Arbetar bra med andra människor och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Är smidig, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i förändringar. Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Erfarenhet krävs.

Kontaktperson

Cornelia Schroeder Lundberg, Chef för controllerenheten, 08- 591 26 955
cornelia.schroeder-lundberg@sigtuna.se.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare, se kommunens hemsida.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Referensnummer C45812.


Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun, klicka här. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Aktuella kurser

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram