Controller Kommunledningsförvaltningen

Arbetsplatsen

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i sitt arbete. Det kan vara allt från att verka för en hållbar kommun och medskapandefrågortill att utveckla kommunens stödprocesser Kommunledningsförvaltningens verksamhet ska spegla medborgarnas behov i enlighet med politiska beslut. Controllerfunktionen ingår i kommunledningsförvaltningens samordnings- och utvecklingsavdelning och rapporterar till förvaltningens administrativa chef. Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Arbetsuppgifter

I rollen som controller stödjer du förvaltningens chefer och processansvariga i samordningen av mål- och budgetarbetet, uppföljning och sammanställningar och analyser. Du bidrar till att utveckla förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess och jobbar också verksamhetsnära bl.a. med underlag såsom budget, månadsprognoser, delårsbokslut och årsbokslut. I det ingår också att skriva fram tjänsteskrivelser och ärendedokumentation. Du ingår också i den kommunövergripande samordnings- och processutvecklingsgruppen för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. På enheten finns också en förvaltningsekonom som du jobbar tillsammans med. Du jobbar med de beslutsstödsverktyg som Botkyrka kommun använder: Qlick Sense, Stratsys och Visma Budget och Prognos där du också stödjer cheferna i deras arbete. Som controller på kommunledningsförvaltningen arbetar du även med internkontroll som du återrapporterar och dokumenterar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen med ekonomisk inriktning och med minst 5 års erfarenhet av arbete med ekonomistyrning i en controllerfunktion i en politiskt styrd verksamhet. Du har en god kommunikativ förmåga och tycker om att uttrycka dig i tal och skrift. Du har lätt för att se helheter och ser komplexa samband, samtidigt som du har en god analytisk förmåga. Du är initiativrik, flexibel, noggrann och kvalitetsmedveten. Du trivs med att driva utveckling och förbättra och utveckla förvaltningens processer i nära samarbete med förvaltningen chefer och medarbetare. Komplexa sifferunderlag ligger till grund för många av de analyser och sammanställningar du gör begripliga för icke-ekonomer. Du har lätt för att kommunicera, är både lyhörd och smidig, samtidigt som du är rak och tydlig. Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett omdömesfullt sätt. För att trivas i denna tjänst är det viktigt att du har lätt för att ha en god dialog och kommunicera med chefer, andra specialister och kollegor både kommuncentralt och på andra förvaltningar. Du samarbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och är lösningsfokuserad. Vi söker en kollega som är positiv, drivande, som tar ansvar för sin egen utveckling samt inspirerar och bidrar till andra kollegors utveckling.

Arbetsform

Tillsvidareanställning, heltid och med tillträde enligt överenskommelse. Erfarenhet krävs.

Kontaktperson(er)

Andreas Dahlgren, Kommunikations- och digitaliseringschef, 0708-46 47 31.

Anna Giotas-Sandquist, Bitr. förvaltningschef, 076-1150008

Annika Wärnsäter, HR-specialist, 070-188 69 46, annika.warnsater@botkyrka.se.

Ansök nu

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdatum är 2018-09-23. Ange referensnummer: C21575

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande