Controller med inriktning personalekonomi

Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun.

Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.

Gemensam service arbetar kommunövergripande med administration , IT, personal, organisation och ekonomi. Uppdraget för Gemensam service är att vara ett kundorienterat servicecenter för förtroendevalda och kommunens verksamheter. Sektorn skall säkerställa att gällande lagar och förordningar efterlevs, arbeta för enhetliga rutiner inom kommunen samt ansvara för utvecklingen inom respektive fackområde.

Arbetsuppgifter

I denna controllertjänst kommer du att ingå i en central ekonomiavdelning med totalt 13 medarbetare. Placeringsort är Vårgårda kommun men ansvarsområdet sträcker sig över de två kommunerna Vårgårda och Herrljunga, vilket innebär att viss tid även kommer att förläggas i Herrljunga kommun.

I rollen som controller med inriktning personalekonomi kommer du att:
• leda arbetet inom personal- och bemanningsekonomi
• genomföra utbildningar inom området personal- och bemanningsekonomi
• leda servicenämndernas och övriga kommunövergripande verksamheters budgetarbeten
• initiera och genomföra ekonomiuppföljning och prognosarbetet med ovan nämnda verksamheter i Herrljunga och Vårgårda
• ge stöd och råd i ekonomiska frågor
• arbeta för att verksamheterna skall hålla sig inom tilldelade ekonomiska ramar
• ge support till användare – både ekonomi- och systemanvändare
• analysera och förklara ekonomiskt utfall
• vara delaktig i boksluts- och budgetprocesserna

Herrljunga och Vårgårda har under 2018 startat upp ett arbete med att öka kunskapen och förståelsen inom området personal- och bemanningsekonomi i verksamheterna. I rollen som controller med inriktning personalekonomi kommer du att leda en grupp som syftar till att skapa strukturer, kvalitetssäkra underlag och skapa kontinuitet i uppföljningar och analyser av personalkostnader.

Kvalifikationer

• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet av controllerarbete
• Du skall vara analytisk, idérik och kunna ta egna initiativ.
• Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt.
• Du har en pedagogisk förmåga, du kan förmedla ekonomi på ett enkelt sätt både inför grupp och enskilt med respektive chef.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• Goda kunskaper i Office-paketet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av controllerarbete. Erfarenhet och/eller utbildning inom området personalekonomi är meriterande.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2018-12-01

Tillträdesdag kan ske på annat datum, enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen in med din ansökan! Om du har frågor kontaktar du Linda Rudenwall, ekonomichef, 0322-600621. Ansökan skickas till: linda.rudenwall@vargarda.se

Referensnummer:   A805849