Controller till Barn- och utbildningsförvaltningen

Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter.

I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Som controller kommer Du att sitta på vår ekonomiavdelning, där alla kommunens ekonomer är samlade. Du får arbeta tillsammans med en grupp engagerade medarbetare som under ekonomichefens ledning har fokus på att ge kvalificerat stöd till kommunstyrelsen och förvaltningarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen är Håbo kommuns största förvaltning med bred verksamhet. Verksamheten omfattar bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola samt musikskola och kostenhet. Förvaltningen har drygt 900 anställda och en budget som omfattar cirka 590 miljoner kronor. Vi söker en controller som arbetar strategiskt och operativt över hela barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetsbeskrivning

Som controller har du huvudansvaret för de ekonomiska processerna inom barn- och utbildningsförvaltningen, med bland annat budgetprocess, budgetuppföljning och bokslut. Rollen innebär att du är ett strategiskt stöd till politik- och tjänstemannaledning. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt och självständigt sätt.

Du arbetar fram förslag på en långsiktig ekonomisk plan i samarbete med förvaltningschefen, samt följer upp verksamheten mot planen. Du gör kvalificerade ekonomiska analyser och utredningar och har förmågan att presentera och förklara dem på ett sätt anpassat för målgruppen. Du återrapporterar till förvaltningens ledningsgrupp och barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt. Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetets mål och indikatorer utifrån det ekonomiska perspektivet inom barn- och utbildningsförvaltningen är en del av uppdraget.

I tjänsten ingår också att ge stöd och service till barn- och utbildningsförvaltningens chefer och administratörer i ekonomiska frågor, till exempel löpande statistik och rapporter, samt granskning av verksamheterna.

I ditt operativa arbete ingår bland annat månadsvisa avstämningar med rektorer och verksamhetschefer samt att och stödja dessa i bedömningen av den ekonomiska prognosen för verksamheten.

Du trivs när du får arbeta med både människor och siffror, har lätt för att samarbeta och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du kan också argumentera för att följa lagstiftning och god redovisningssed.

Kommunens fokus på förändring och utveckling kräver ett högt utvecklingstempo. Tillsammans med övriga ekonomer arbetar du strategiskt med att utveckla och förbättra kommunens gemensamma ekonomiska processer och rutiner.

I rollen ingår även att omvärldsbevaka och att göra strategiska jämförelser med andra kommuner. Det kräver att du är vetgirig och strukturerad i ditt arbetssätt.

Vem är du

Vi söker dig som har civilekonomexamen eller annan relevant utbildning inom ekonomi. Du är van att arbeta i ekonomisystem och med IT-baserade kalkyleringsprogram. Erfarenhet av arbete med ekonomi på barn- och utbildningsförvaltning är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen som controller är det viktigt att du har en helhetssyn på verksamheten.

I ditt arbetssätt är du strukturerad, självgående och serviceinriktad med vilja och förmåga att leverera.

Ditt nära samarbete i alla nivåer kräver att du har förmågan att lyssna, kommunicera, samt att skapa förtroendefulla relationer.

Som förvaltningens ekonomiska expert har du numerisk analytisk förmåga och tillämpar affärsmässiga principer. Kvalitet är viktigt för dig och att du sporras av att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra arbetsprocesser. Du ser positivt på de utvecklingsmöjligheter ökad digitalisering, automatisering och robotisering ger verksamheten.

Anställning

Heltid, tillsvidareanställning

Tillträde

Efter överenskommelse

Ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Håbo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Gör en digital ansökan genom att klicka här.

Då intervjuer och urval kommer att ske löpande emotser vi gärna din ansökan så snart som möjligt men senast 2019-10-31.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktperson

Vipul Vithlani, ekonomichef, 070 – 555 65 66, vipul.vithlani@habo.se