Controller till Kulturförvaltningen, Stockholms stad

Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kulturförvaltningen arbetar för att det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt innehålla både bredd och spets. Kulturförvaltningen ansvarar för huvuddelen av de kommunalt drivna kulturverksamheterna och ger stöd till det fria kulturlivet.

Kulturförvaltningen har ca 1000 medarbetare och omfattar Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall, Evenemangsavdelningen, Stockholm konst, och Stadsmuseet. Kulturförvaltningens verksamheter har ca 11 miljoner besök varje år.

En utmaning för kulturförvaltningen är att nå fler, och grupper som vi inte når idag. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Administrativa staben är en del av helheten på Kulturförvaltningen och arbetar nära dess avdelningar. Administrativa staben har ett övergripande ansvar för hela förvaltningen gällande HR, kommunikation, ekonomi, IT, lokal och säkerhet, kansli och arkiv. Administrativa staben ska bidra till ett effektivt resursutnyttjande i förvaltningen, samt stödja verksamheterna så att rutiner och styrning fungerar väl. Staben svarar inom sina ansvarsområden för planering, handläggning, uppföljning, kommunikation, samt för fortsatt utveckling och förnyelse.

Arbetsbeskrivning

Som controller ingår du tillsammans med fem kollegor i den administrativa stabens ekonomifunktion. Funktionen driver förvaltningens arbete med budget och prognoser, samt bevakar och analyserar den ekonomiska utvecklingen i förvaltningen. Som controller ger du beslutsstöd till chefer och medverkar i kontroll, uppföljning och strategisk utveckling samt deltar i utvecklingen av nya effektiva arbetssätt. Ekonomifunktionen präglas av gott samarbetsklimat och framåtanda.

I tjänsten ingår bl.a. att

  • Arbeta aktivt med budget, uppföljnings och prognosarbete.
  • Följa upp avdelningarnas ekonomi och bistå chefer med kunskap och verktyg för att ta fram, analysera och kvalitetssäkra prognoser.
  • Utveckla avdelningarnas uppföljningar i form av månadsdialoger.
  • Följa större projekt och verksamhetsinsatser och göra investeringskalkyler.
  • Medverka i utveckling av ekonomirutiner och ansvara för kompetensutveckling i ekonomi inom förvaltningen.
  • Medverka i beskrivning, uppföljning och bedömning av verksamheternas mål, åtaganden, indikatorer m.m. inom ramen för stadens kvalitetssystem.
  • Vara drivande i förvaltningens arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning.
  • Medverka i och utveckla förvaltningens internkontrollarbete.
  • Utveckla arbetet med upphandlingar och inköp.

Kvalifikationer

Vi söker dig med ekonomiutbildning på högskole- eller universitetsnivå samt har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från en politiskt styrd organisation. Vi tror att du har ett resultatorienterat förhållningssätt, driver utveckling framåt, ser nya möjligheter vid problemlösning och har en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt. Vi arbetar i Excel och i ekonomisystemet Agresso. Arbetet ställer höga krav på självständigt arbete, servicekänsla och noggrannhet. Arbetsbelastningen är varierande varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att ta eget ansvar och prioritera. Som person tror vi att du är analytisk, noggrann, pedagogisk och prestigelös. Eftersom en del av jobbet innebär att utbilda i våra system är du en duktig pedagog som anpassar din kommunikation till mottagarna. Du skall ha god kommunikativ förmåga i svenska i både tal och skrift. Du bör gilla att jobba med kulturfrågor och ha ett intresse för frågor som rör samhällsutveckling i ett brett perspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Visstidsanställning längre än 6 månader. Heltid med tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-03-06. Referensnummer 2018/1119. Du är välkommen att söka här.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontakt

Lena Nilsson, 08-508 31 902

Facklig företrädare
Görel Norlén, Vision, 08-508 30 163
Maria Sundström, Saco, 08-508 31 902

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram