Controller till natur- och trafikprocessen! Nacka kommun

Vi söker nu en driven controller som vill verka i en kommun i framkant.

Controllerenheten verkar för att kommunen når en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt genom bra beslutsunderlag och kvalitetssäkrade ekonomiska processer.

Det sker i första hand genom arbetet med kommunens mål och budget och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Enheten ansvarar också för investeringsprocessen, finansförvaltning, bolags- och ägarfrågor och befolkningsprognoser. På controllerenheten samlas controllers som arbetar såväl med kommunens centrala ekonomiprocess som med de olika verksamheterna.

Vi söker nu en driven controller som vill verka i en kommun i framkant. Du kommer arbeta nära ledningen för natur-och trafikprocessen och erbjuds ett självständigt och utvecklande arbete där ditt huvudområde är inom denna process. Verksamheten innefattar områdena gata, väg, trafik, park och natur och omsluter i dagsläget ca 235 miljoner kronor i drift och ca 180 miljoner kronor i investeringar per år. Som controller hos oss har du ett helhetsperspektiv där du förväntas se sambandet mellan siffror och verksamhet för att kunna analysera och dra slutsatser, allt med syfte att bidra till utvecklingen av verksamheten. Du ingår i controllerenhetens team och har chefen för controllerenheten som din närmsta chef.

Arbetsbeskrivning

Uppgifterna omfattar bland annat budgetering, bokslut, prognoser, långtidsprognos, uppföljningar, nyckeltal, analyser och utvecklingsarbete i nära samarbete med direktör och enhetschefer inom natur- och trafikprocessen. Du förväntas att vara med och driva och utveckla arbetet med främst ekonomifrågorna inom hela natur- och trafikprocessen i nära samarbete med verksamheten. Som controller tar du aktiv del i att utveckla vårt sätt att arbeta med ledning, styrning och kvalitet både utifrån de operativt ansvariga enheternas behov och utifrån kommunen som helhet. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta övergripande med kommunens befolkningsprognos.

Kvalifikationer

Du är en erfaren controller med relevant högskoleutbildning med flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete gärna inom en politiskt styrd organisation. Du bidrar till att stödja verksamhetens utveckling och måluppfyllelse, genom att koppla ihop verksamhet med ekonomiska resultat. Som person uppskattar du att arbeta såväl operativt som strategiskt, är resultatinriktad och självgående. Du är kommunikativ, utvecklingsinriktad, pedagogisk och analytisk samt kvalitetsmedveten.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 20 september. Referensnummer: 2017/345.
Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här. 

Kontaktpersoner

Nina Hammargren, tf chef controllerenheten, 070-431 76 58
Dag Björklund, trafik- och fastighetsdirektör, 070-431 93 50

Nacka växer och bygger stad. Vi är en öppen, enkel och smart kommun som präglas av valfrihet, effektivt resursutnyttjande och dialog med medborgarna. Mångfald och öppenhet är viktiga ledstjärnor i kommunen där stadens puls möter hav och skog och där människor kan förverkliga sina drömmar. Vi ska vara bäst på att vara kommun och behöver de bästa medarbetarna för att tillsammans uppnå den ambitionen.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram