Controller till serviceförvaltningen

Vi söker dig som har högskoleexamen med ekonomisk inriktning motsvarande 180 högskolepoäng eller lång dokumenterad erfarenhet som kan prövas likvärdigt. Du har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i en större organisation, gärna med styrning och ledning samt erfarenhet av att arbeta med prissättningsfrågor.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara ett konsultativt och strategiskt stöd till verksamheten i frågor som rör analyser, planering, budget, uppföljning och prognos, främst avseende den avdelning du arbetar gentemot. Du ansvarar för framtagande av olika slags ekonomiska rapporter ur ett såväl planerande som uppföljande perspektiv. I uppdraget ingår att ha ett helhetsperspektiv, men även att kunna bryta ner information till underliggande faktorer. Som controller hos oss arbetar du också med omvärldsbevakning, utvecklingsfrågor och olika typer av utredningar. I rollen ingår att arbeta med effektivisering samt kvalitetssäkring av ekonomi- och verksamhetsstyrning. Stöd till verksamheten i frågor gällande avtal och prissättning samt stöd i att ta fram beslutsunderlag såsom kalkyler kommer att vara delar av dina arbetsuppgifter.

Staden och förvaltningen har stort fokus framåt och arbetar aktivt med att digitalisera ekonomiprocesserna. Som controller förväntas du att initiera och vara delaktig i detta arbete. Du kommer även vara en resurs i Malmö stads arbete med utveckling av arbetsprocesserna i organisationen samt de redskap och verktyg som finns till stöd för controllers och chefer. I takt med att du lär känna vår organisation kommer du även att arbeta med att kartlägga riskområden och identifiera förbättringsåtgärder med fokus på ekonomi. I rollen kan även andra arbetsuppgifter inom ekonomiområdet förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen med ekonomisk inriktning motsvarande 180 högskolepoäng eller lång dokumenterad erfarenhet som kan prövas likvärdigt. Du har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i en större organisation, gärna med styrning och ledning samt erfarenhet av att arbeta med prissättningsfrågor.

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten. Du behöver även ha goda IT-kunskaper, särskilt inom Office 365. Har du dessutom arbetat i Raindance och/eller Qlik Sense är det meriterande.

Tjänsten kräver att du arbetar självständigt och att du är strukturerad i ditt arbetssätt. För att nå framgång ser vi att du behöver ha förmågan att snabbt se helheten och strukturer i organisationen. Det är av stor vikt att du är kommunikativ, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Att tala inför grupper är något som du tycker är roligt och du når fram till dina åhörare. Du agerar utifrån tillit, förtroende och transparens för att skapa förståelse för vad som behöver prioriteras och förnyas. Du har också modet att utmana och ta diskussioner. Du arbetar mål- och resultatinriktat och uppskattar utmaningen med att analysera och bryta ner komplicerade frågor.

Om arbetsplatsen

Serviceförvaltningens ekonomiavdelning är en grupp på ca 20 personer med controllers, ekonomer och redovisningssekreterare som tillsammans arbetar för att stödja våra avdelningar i arbetet med förvaltningens ekonomi och att utveckla våra arbetssätt. Vi är en grupp som kännetecknas av god stämning och kollegialitet där vi stöttar varandra med fokus på uppdraget.

Förvaltningen omsätter ca 3,9 miljarder och har en investeringsbudget på ca 1,6 miljarder. Antalet anställda i förvaltningen är ca 1 900 medarbetare. Serviceförvaltningen är organisatoriskt indelad i fem verksamhetsavdelningar samt stödfunktioner och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb.

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse
Ansök senast: 2 oktober 2022

Läs mer och ansök

Kontakt

Åsa Olofsson Olsson, Enhetschef
0733-357530

Jörgen Magnusson, Kontaktperson för VISION
0723-813478

Daniel Antonson, Kontaktperson för SACO
040-341 899

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram