Controller

Controller till utbildningskontoret

Här utvecklar vi de kommunala förskolorna och skolorna utifrån tydliga verksamhetsidéer. Här prövar vi en tvålärarmodell där lärarna arbetar i par i klassrummet. Vi har pedagogistor och utvecklingslärare som stöttar och coachar våra medarbetare ute på förskolorna och skolorna. Och här har vi en gemensam modell för det kollegiala lärandet där fokus ligger på att lära av varandra och utveckla ämnesundervisningen.

Att utveckla och förbättra förskolan och skolan måste göras systematiskt av skickliga ledare och lärare. Dessutom på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Vår utveckling bygger på det forskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete i förskola och skola. Dessutom har vi valt att prioritera några särskilda områden, till exempel pedagogiskt ledarskap, mål och resultatstyrning samt kvalitet i undervisningen. Egentligen handlar allt vårt arbete om att skapa förutsättningar för dig att göra ett bra jobb.

Utbildningskontorets funktioner inom ekonomi och administration fungerar som expert- och stödresurser till verksamhetschefer, förskolechefer, rektorer och enhetschefer

Arbetsbeskrivning

Ekonomienhetens controllers arbetar främst med stöd till verksamhetschefer, enhetschefer, rektorer och förskolechefer i samband med budget, uppföljning, prognos och bokslut. Enhetens controllers arbetar också med att i enlighet med fastställda resursfördelningsmodeller beräkna och fördela verksamheternas ekonomiska resurser. Arbetet innebär även att vid behov delta i olika utvecklingsprojekt.

I din roll som controller på utbildningskontoret kommer du att:

- Söka och återrapportera statsbidrag för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt ansvara för och säkerställa en kontinuerlig utveckling av kontorets processer avseende statsbidrag.
- Ansvara för administration av köp- och sälj av gymnasieplatser i andra kommuner.
- Att vara ett kvalificerat stöd för verksamheter i samband med budget, uppföljning, prognos och bokslut. I detta ingår även utbildningsinsatser inom dessa områden. Antalet och vilka enheter kan variera över tid.
- Ansvara för och samordna utbildningskontorets arbete med investeringar.
- Att i övrigt delta i ekonomienhetens arbete.
- Visst redovisningsarbete, t ex periodiseringar i samband med bokslut.

Kvalifikationer

- Du har högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Du skall ha erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i offentlig verksamhet.
- Du har ett systematiskt arbetssätt.
- Du är ansvarstagande.
- Du är drivande.
- Du har förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomi för icke-ekonomer.
- Du är van vid självständigt arbete.
- Du är god kommunikatör på svenska i både tal och skrift.
Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast 2017-01-09. Referensnummer: A634918
Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

Kontaktperson

Jörgen Alm
Ekonomichef
08-52301964

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram