Controller/utredare till Söderhamns kommun

Var med och skapa ett Söderhamn där människor vill bo och verka!

Söderhamn är skärgårdskommunen i södra Hälsingland som tänker nytt och stort. Vi är cirka 2 300 medarbetare och ledare som formar och utvecklar verksamheten tillsammans, utifrån Söderhamnarnas behov. Ett coachande ledarskap gör det möjligt. Tillsammans är vi Söderhamn.

Vi arbetar hälsofrämjande i organisationen, för att inspirera varandra och skapa goda resultat. Vår styr- och ledningsfilosofi bygger på tillit med ett kundorienterat förhållningsätt.

Var med och skapa ett Söderhamn där människor vill bo och verka! Vi på Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar kommunens verksamhet. Vi arbetar nära de politiska besluten, med specialistkompetens och service för medborgarna och våra kollegor. Här finns ett 60-tal medarbetare inom personal, ekonomi, information, näringsliv, samhällsplanering och administration.

Arbetsbeskrivning

Du ingår i kommunens controllerteam som arbetar med analys och utredning inom ekonomi och verksamhetsutveckling som stöd åt koncernledning och förvaltningar. I arbetet ingår även att vara ett stöd åt kommunstyrelsen för att ta fram beslutsunderlag inför politiska beslut. En del av tjänsten är att tillsammans med ekonomichefen arbeta med kommunens övergripande budgetarbete, vilket bl a inkluderar underlag för budgetramar, sammanställning av resultat-, balansbudget och kassaflöde, prognosarbete för skatt och kommunal utjämning, pensioner och investeringar samt olika typer av ekonomiska analyser av kommunens verksamheter. Dessutom ingår att ansvara för kommunens internbank som bl a hanterar kommunkoncernens låneportfölj om ca 1 mdr kronor.

Kommunen är inne i en spännande förnyelseprocess där styrningen och ledningen av kommunen förändras, från högsta politiska nivå till alla medarbetare. Här kommer du att medverka och vara en viktig person för att anpassa och utveckla kommunens ekonomistyrning.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen med inriktning mot ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna från större organisationer. I arbetet ingår att kunna arbeta med såväl detaljer som att kunna fånga in större ekonomiska sammanhang. Har du arbetat i politiskt styrda organisationer är det en merit. Du har lätt för att skapa goda relationer och har förmågan att kommunicera på ett lyhört och pedagogiskt sätt. Du har erfarenhet av att driva projekt och skapa resultat så att mål nås. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning. Heltid med tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast 2017-04-30. Referensnummer: KS/2017/0123
Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontaktpersoner

Erik Sunnert
Controller
Tel. 0270 - 75 008

Carl-Göran Ericsson
Ekonomichef
Tel. 0270 - 75 320

Facklig företrädare

Lisa Johansson
Vision
Tel. 0270 - 75 592

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram