Ekonom, Karlstads kommun

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar.

Du kommer att organisatoriskt tillhöra enheten ekonomi- och verksamhetsstyrning på staben för de tekniska förvaltningarna och du kommer att, förutom teknik- och fastighetsförvaltningen, jobba för miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljöförvaltningen arbetar med myndighetsutövning inom områdena miljö och livsmedel samt ger information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och konsumentfrågor. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, färdtjänst och kollektivtrafiken Karlstadsbuss.

Vi finns i Inre hamn och tillsammans med de tekniska förvaltningarna arbetar vi i en aktivitetsbaserad miljö i det nybyggda Samhällsbyggnadshuset.

Arbetsbeskrivning

På enheten ekonomi- och verksamhetsstyrning pågår utvecklingsarbeten inom flera områden. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med uppgift att ge ett kunnigt och ändamålsenligt stöd till de tekniska förvaltningarna. I arbetsuppgifterna ingår budget- och prognosarbete, uppföljning, redovisning, internkontroll samt upprättande av årsredovisning och delårsrapporter i ett nära samarbete med verksamheterna samt övriga ekonomer på enheten. Teknik- och fastighetsförvaltningen har stora investeringar så arbetet med strategisk investeringsplanering och anläggningsredovisning är en del i arbetet.

Du kommer tillsammans med dina kollegor att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra redovisningen, ekonomi- och verksamhetsstyrningen samt användningen av nyckeltal och jämförelser. Ett viktigt inslag är att arbeta med omvärldsbevakning och följa upp vad som händer i andra kommuner och göra jämförelser.

Uppdraget ger dig en god inblick i förvaltningarnas spännande och intressanta verksamheter. En viktig roll är att stödja verksamheterna i ekonomiska frågor samt vara en operativ resurs i ekonomiska analyser och utredningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad civilekonom eller har annan akademisk utbildning inom ekonomi och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket god erfarenhet av att arbeta analytiskt och strukturerat med uppföljning, förändringsarbete, dokumentera och följa upp nyckeltal. Du har också mycket god kunskap i ekonomisk redovisning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en stor organisation.

Arbetet ställer krav på god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, och du kan på ett enkelt sätt beskriva ekonomiska sammanhang. Du tar egna initiativ och har lätt för att skapa tillit och ett bra samarbetsklimat samtidigt som du kan arbeta självständigt. Förmågan att hålla deadlines är mycket viktig i ekonomiarbetet. Du är stresstålig, noggrann, gillar att genomföra saker och har lätt att förstå sammanhang. Du förstår också vikten av att bidra till utvecklingen av avdelningens samlade uppgifter.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning. Heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast 2017-10-29. Referensnummer: TFN-2017-3140. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontakt

Kontaktperson
Christina Östlund
Tf Ekonomichef
Tel. 054-540 68 82

Facklig företrädare
Facklig företrädare kan nås via kommunens växel tel. 054-540 00 00