Ekonom – sekreterare till en statlig utredning om kommunal ekonomi

 Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Är du en kvalificerad civil- eller förvaltningsekonom med erfarenhet av kommunal ekonomi och redovisning? Som ekonom bidrar du med underlag som ska ligga till grund för utredningens förslag. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag

En statlig utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har tillsatts och ska pågå i cirka ett år. Utredningen ska bl.a. ta fram förslag som rör kraven på god ekonomisk hushållning, regler för balanskravet samt vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen. De föreslagna lösningarna ska skapa goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner vilken också ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken (Direktiv 2020:88)

Utredningsarbetet leds av en särskild utredare som har ett sekretariat och som samarbetar med en expertgrupp, referensgrupper samt företrädare för kommuner, regioner, statliga myndigheter och forskningsinstitutioner. Utredningsarbete är ett lagarbete. De förslag som utarbetas måste bygga på fakta, vara väl genomarbetade, hålla god kvalitet och vara förankrade hos olika parter.

Vi söker nu en ekonom som ska ingå i sekretariatet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ta fram analyser, kunskapssammanställningar och annat underlag som ska ligga till grund för utformningen av förslag inom utredningens olika områden. I arbetet ingår också att medverka i att skriva texter till utredningens slutbetänkande. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med utredaren och övriga i sekretariatet samt expert- och referensgrupperna.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som är förvaltningsekonom eller civilekonom med inriktning nationalekonomi, med flera års erfarenhet från kvalificerat arbete med ekonomistyrning, ekonomiskt utredningsarbete och/eller ekonomiska analyser på ledningsnivå i kommun, region eller statlig myndighet. Du har vana vid ekonomiska beräkningar, statistik, jämförelser och analyser.

Det är meriterande om du har goda kunskaper om kommunal ekonomi och redovisning och om förutsättningarna för samspelet mellan kommuner och regioner å ena sidan och staten å den andra samt om den statliga styrningen av kommuner och regioners ekonomi.

Du är analytisk och kan snabbt sammanställa och dra slutsatser av fakta samt leverera resultat inom utsatta tidsramar. Du är driven och samarbetsinriktad och har en god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt.

Övrigt

Tidsbegränsad anställning på heltid i cirka ett år. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Placeringsort Stockholm med möjlighet att arbeta delvis på distans.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om befattningen, kontakta huvudsekreterare Agneta Rönn, 073-0628328.

Ansökan

Välkommen att göra en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 18 september 2020.


Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.