Ekonom, Socialförvaltningen Sundsvalls kommun

Ekonom vid Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun

Vill du vara med och göra det goda livet möjligt i Sundsvalls kommun? I och med förestående pensionering rekryterar vi nu en ekonom till Socialförvaltningens ekonomienhet. Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun omfattar verksamheterna äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.

Inom Socialförvaltningens ekonomienhet finns förvaltningens ekonomichef med nio medarbetare som ekonomer, ekonomiassistent samt avgiftshandläggare. Ekonomienheten ansvarar för förvaltningens ekonomistyrning samt avgiftshandläggning. Vi är ett verksamhetsnära stöd för både chefer och medarbetare där vi arbetar aktivt genom samarbete och dialog.

Arbetsuppgifter

I Din roll som ekonom arbetar du i nära samarbete med ekonomichef och övriga ekonomer i arbetet med budget, uppföljning, månads- och delårsrapporter, prognoser, analys, utredningar, åtgärder och bokslut inom socialförvaltningens verksamhetsområden. I arbetet för en effektiv verksamhet kan du också komma att driva och/eller medverka i specifika utredningar, uppdrag eller projekt där verksamhet, ekonomi, effektivitet och resultat står i fokus.

I Din roll arbetar du för att de ekonomiska analyserna och utredningarna bidrar till utveckling och att uppställda ekonomiska mål uppnås med en verksamhet och ekonomi i balans. I arbetet har vi ett övergripande kommun- och förvaltningsperspektiv där vi ser till helhetens bästa. En viktig del är även att vara ett konsultativt stöd i dialogen med budgetansvariga chefer inom socialförvaltningens verksamheter.

Tjänsten inriktas inledningsvis mot äldreomsorgens verksamheter, vilket kan förändras över tid, mot något av socialförvaltningens övriga verksamhetsområden.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen inom ekonomi, gärna inriktad mot controllerrollen. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och gärna inom kommunal verksamhet och socialförvaltningens verksamhetsområden.

Då vi arbetar med Office-programmen, och där i synnerhet Excel, förutsätts att du har kunskaper och även förmåga att vidareutveckla dessa. Du förutsätts även ha förmåga att kunna inhämta nödvändiga kunskaper för att använda dig av ekonomisystem, personalsystem, verksamhetssystem samt förmåga att sammanställa, analysera och presentera olika ekonomiska mått, nyckeltal och statistik.

Som person är du strukturerad, noggrann, analytisk och resultatinriktad där du kan se samband och helhet samt växla mellan ett operativt och strategiskt perspektiv. Du ser även nya möjligheter utifrån omvärldsförändringar och verksamhetens förutsättningar.

Du ska kunna ta dig an uppgifter i samarbete med andra, likväl som att arbeta självständigt där du tar egna initiativ för att utveckla arbetet.

Då vi arbetar som ett verksamhetsnära stöd för både chefer och medarbetare genom samarbete och dialog är den pedagogiska förmågan av stor vikt där du är lyhörd och har en bra samarbetsförmåga. Du är en god kommunikatör med en god förmåga att uttrycka dig i tal, skrift samt vid olika föredrag och presentationer inom det ekonomiska området.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Heltid. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017-04-16. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontaktpersoner för ytterligare upplysningar om tjänsten:

Anette Ståby, ekonomichef

Telefon: 060-19 25 08

Mobil: 073-270 29 60

Fackliga representanter nås via kommunens växel 060-19 10 00

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram