Ekonomi- och finanschef, Hallstahammars kommun

Välkommen till en lagom stor kommun med positiv utveckling!

Vill du bidra till fortsatt god ekonomi och väl finansierad välfärd i en lagom stor kommun med positiv utveckling? Då nuvarande ekonomichef går i pension söker vi en ny ekonomi- och finanschef som vill vara med i de satsningar som kommunen gör. Tillsammans arbetar kommunledningen med en tydlig målbild där man välkomnar tankar och idéer.

Uppdraget som ekonomi- och finanschef är både strategiskt och operativt. Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp och förväntas bidra till att kommunen når sina uppsatta mål, där kommunens Vision 2025 är ledstjärnan liksom den kommungemensamma värdegrunden. Hallstahammars kommun befinner sig i ett expansivt skede med jämn och stark inflyttning vilket innebär både glädjeämnen och utmaningar för den kommunala ekonomin.

Uppdraget

Ekonomienheten är centraliserad till en gemensam funktion för hela kommunen. Detta innebär att ekonomi- och finanschefen arbetar med en helhetssyn. En viktig del av ditt arbete blir att vidareutveckla och samordna ekonomifunktionens insatser för att kunna ge politiker och tjänstemannaledning bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Att göra omvärldsanalyser samt bevaka och analysera nyheter inom ekonomiområdet är andra viktiga arbetsuppgifter.

Som ekonomi- och finanschef kommer du att leda och utveckla ekonomifunktionens arbete med ett tiotal medarbetare. Du har ett övergripande ansvar för redovisning, bokslut, finansiering samt ekonomiska analyser och rapporter till kommunchefen och politikerna.
En annan viktig uppgift är budgetprocessen, där enheten initierar, håller samman och slutför hela budgetprocessen. Du säkrar upp att det görs uppföljningar och föreslår proaktivt förbättringar i det ekonomiska arbetet.
Verksamhetsuppföljning sker i Visma affärslösning och det finns planer på att införa ett nytt beslutsstödsystem. Vi fokuserar också på utveckling av e-handel för att effektivisera inköpsverksamheten. Vi jobbar vidare med att effektivisera alla våra betalprocesser.

Kvalifikationer

För att bli framgångsrik i rollen som ekonomichef måste du vara trygg och stabil i dig själv och i din kompetens. Du leder och motiverar dina duktiga medarbetare på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Som ledare är du duktig på att lyssna och vägleda politiker och andra chefer och genom ditt förhållningssätt får du andra att växa och nå nya insikter.
Vi värdesätter din förmåga till strategiskt tänkande och (förmåga) att se helheter. Du har en tydlighet i ditt sätt att kommunicera ekonomiska mål och begrepp på ett lättbegripligt sätt. Vidare arbetar du målfokuserat, strukturerat och levererar i tid.  Du är bra på att samarbeta och samverka, en nödvändighet i en lagom stor kommun med höga ambitioner. Förmåga att strukturera, prioritera och delegera är viktigt. Du ser möjligheter i utveckling och delar vår passion att skapa en verksamhet med rätt kvalitet och ekonomi i balans.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Du har en relevant högskoleutbildning inom ekonomiområdet samt dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på ledningsnivå och har därigenom skaffat gedigen kunskap inom ekonomiarbetets olika delar. Det är viktigt att du har en god systemförståelse. Erfarenhet av implementering av affärssystem är mycket meriterande. Erfarenhet av offentlig förvaltning, gärna kommunal eller landsting/region, och därmed god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet är en förutsättning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Hallstahammars kommun. Tjänsten är säkerhetsklassad.

Intresserad?

Välkommen med din intresseanmälan till vår samarbetspartner Randstad Rekrytering senast 21 augusti 2017. Ange följande referens när du ansöker: 201056414.
Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontakt

Frågor besvaras gärna av rekryteringskonsult Kajsa Angerdal Skoglund, tfn 073 343 42 73.

Om Hallstahammars kommun:

I Hallstahammars kommun bor det 15 800 personer. Vi ligger centralt och bekvämt i Mälardalen. Med tåg tar det mindre än 15 minuter till Västerås centrum och en dryg timme till Stockholms central. Söderut, över Kvicksundsbron, når du snabbt Eskilstuna. Du kan dessutom åka vår avgiftsfria busslinje Brukslinjen i hela kommunen.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram