Ekonomichef

I ditt uppdrag som ekonomichef är du en av sju avdelningschefer på kommunledningskontoret och ansvarar för verksamhetsplanering och utvecklingsarbete på ekonomiavdelningen. Som chef ser du möjligheter till förändring och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar, beskriver pedagogiskt och hanterar motstånd mot förändring på ett konstruktivt sätt samt driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef ansvarar du för att leda och utveckla ekonomistyrningen inom såväl förvaltningsorganisationen som med de hel- och delägda bolagen och kommunalförbunden. Viktigt för tjänsten är att du har en helhetssyn och förmåga att förbättra, utveckla och effektivisera resursanvändandet inom samtliga verksamheter. Du ansvarar för att identifiera och implementera samhällsekonomiska analyser, kvalitetsledningsprocesser och uppföljning av prognosarbete som syftar till att nå både högre kvalitet och god effektivitet. Du leder och sammankallar även ekonomgruppen, som består av ekonomer och controllers i förvaltningarna.

I ditt uppdrag som ekonomichef är du en av sju avdelningschefer på kommunledningskontoret och ansvarar för verksamhetsplanering och utvecklingsarbete på ekonomiavdelningen.

I chefsrollen ingår arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar för ekonomiavdelningen. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och har kommundirektören som chef.
Du har ett nära samarbete med kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning i relevanta frågor.

Kvalifikationer

Tjänsten förutsätter att du har högskoleutbildning med inriktning på ekonomi samt flerårig erfarenhet av ledande befattning inom offentlig verksamhet. Där har du arbetat i enlighet med fattade politiska- och ledningsbeslut, lagstiftning, policys och arbetssätt samt levt efter och förmedlat arbetsgivarens vision och värderingar.

Som chef ser du möjligheter till förändring och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar, beskriver pedagogiskt och hanterar motstånd mot förändring på ett konstruktivt sätt samt driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du är van att inspirera andra och får gehör för dina åsikter och idéer genom att vara en god kommunikatör. Din kommunikationsstil skapar förståelse, trovärdighet och förtroende. Genom övertygande argument tillför du entusiasm som uppmuntrar till goda prestationer och ökad motivation.

Du som chef är lyhörd och respektfull i mötet med andra och bidrar till en god arbetsmiljö och skapar en stark teamkänsla.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 2022-08-12, via länken nedan:

Ansök

Kontakta oss

Eva Hallberg, kommundirektör, 0413-62515, eva.hallberg@eslov.se
Maria Beckman, DIK, 0413-623 48, maria.beckman@eslov.se
Akdemikerförbundet SSR, ssr@eslov.se
Helena Nilsson, Vision, 0413-62349, Helena.Nilsson@eslov.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram