Ekonomichef

Du kommer att leda kommunens gemensamma processer inom ekonomi- och kvalitetsstyrning.

Genom Vision 30/35 har Finspång ambitionen att växa. Tillväxten kommer att ställa krav på en god ekonomisk utveckling och en ekonomi i balans präglad av ett effektivt resursutnyttjande. För att uppnå visionen kommer behovet av investeringar vara högt de kommande åren. Som ekonomichef har du har en nyckelroll i denna utveckling, där du genom att leda arbetet för en stabil och hållbar ekonomi bidrar till visionen. 

Ekonomi- och styrningsavdelningen är en av ledningsstabens fem avdelningar och har till uppgift att stödja kommunstyrelsen och kommundirektören i deras uppdrag. Ett av avdelningens viktigaste uppdrag är att leda kommunens arbete med mål, budget, ekonomistyrning samt uppföljning av kvalitet och ekonomi. I avdelningen ingår också inköps- och upphandlingsfrågor. Förutom detta har du en viktig roll i ledning och styrning av kommunens bolag. 

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef ansvarar du för att leda kommunens gemensamma processer inom ekonomi- och kvalitetsstyrningen och du rapporterar direkt till kommundirektören, samt ingår i dennes ledningsgrupp. Ekonomichefen har därmed en central funktion i kommunens utveckling och tillväxt.

I ditt uppdrag som ekonomichef verkar du på många olika samordningsarenor inom ekonomi- och styrning där du är en viktig ledare. Samarbetet mellan ekonomichef, övriga avdelningschefer samt sektorchefer är avgörande för att verksamheterna i kommunen ska lyckas med sina uppdrag och bidra till kommunens utveckling. Som ekonomichef har du personal- och budgetansvar för ekonomi- och styrningsavdelningen som består av femton medarbetare. I rollen förväntas du både ha en stödjande och styrande funktion mot kommunens chefer i de olika sektorerna.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har en gedigen erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå med mycket god förståelse för politiska organisationer och deras beslutsprocesser. Du har även erfarenhet från en ledande befattning i en större komplex organisation. Rollen ställer krav på god förståelse för samhällsekonomiska samband och goda kunskaper inom redovisning. Du behöver kunna arbeta såväl strategiskt som operativt. Din utbildningsbakgrund är högskola med lämplig inriktning som civilekonom eller motsvarande.

Du är en person som tycker om att leda och som på ett naturligt sätt är stark på att etablera förtroende och relationer samt skapa inflytande i organisationen. Du är en stabil, utvecklings- och resultatorienterad ledare som förväntas kunna utveckla strukturer så att ledning, styrning och samordning inom hela organisationen blir effektiv. Du har en god problemlösande analysförmåga, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet med förmåga att fatta beslut utifrån komplexa sammanhang. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt och du uppskattar nära och prestigelöst samarbete för verksamhetens bästa.

Villkor

Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. I Finspångs kommun tillämpas 3-åriga chefsförordnade med annan tillsvidareanställning i grunden.  I övrigt enligt kollektivavtal.

Information om tjänsten

Johan Malmberg, tf kommundirektör, 0122-852 68

Fackliga företrädare

Mats Johansson, Jusek, 0122-851 06

Eva Jägerhed, Vision, 0122- 850 52

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2019-03-03.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram