Ekonomichef

Som Ekonomichef leder, samordnar och deltar du i kommunövergripande processer.

Söker du en ny utmaning och vill vara med och utveckla Jönköpings kommun? Vi behöver en Ekonomichef med gedigen erfarenhet, som brinner för ekonomifrågor och vill vara med och göra samhällsnytta.

Uppdraget

Uppdraget tar ytterst avstamp i kommunens politiska mål. Som Ekonomichef har du en strategisk roll i kommunledningen. Du arbetar i nära samarbete med de politiska beslutsfattarna, förvaltningarna och de kommunala bolagen för att skapa goda förutsättningar för verksamheterna och därigenom skapa mervärde både för medborgare och för medarbetar.

Ekonomichefen är direkt underställd stadsdirektören och ingår i stadskontorets ledningsgrupp. Som medlem i ledningsgruppen arbetar du tillsammans med övriga medlemmar för att driva och utveckla kommunen i sin helhet mot en hållbar utveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

I rollen som Ekonomichef ingår det att leda koncernens ekonomichefsnätverk och delta i det regionala nätverket med länets ekonomichefer.

Arbetsuppgifter

Som Ekonomichef arbetar du med att i enlighet med fattade beslut, driva och utveckla kommunens arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån god ekonomiska hushållning. Du har du ett övergripande ansvar för att skapa långsiktig ekonomisk stabilitet och att leda och styra organisationen så att resurserna används kostnadseffektivt. En viktig del av uppdraget är att bygga goda relationer både internt och externt.

Som Ekonomichef leder, samordnar och deltar du i kommunövergripande processer. Du leder utvecklingen inom ekonomi- och verksamhetsuppföljningsområdet samt utvecklar och förvaltar kommunens styrmodell.

I arbetet ingår övergripande ansvar för budgetprocessen, mål- och resultatstyrning samt samordning. Du ansvarar även för att kommunens ekonomiadministrativa rutiner utvecklas och anpassas till nya krav och förutsättningar. Arbetet är strategiskt, men du ska vara beredd att vid behov vara operativ. Till din hjälp har du ekonomiavdelningen som består av drygt 25 personer uppdelade på tre enheter, ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisningsenheten och kundfodringsenheten.

Vi söker

Du har ett samhällsengagemang och god förståelse för samhällsekonomiska samband. Du ser till hela verksamheten och har förståelse och intresse för den bredd som finns inom en kommun. Du är en prestigelös, trygg och erfaren ledare som gillar utmaningar.

Du har en pedagogisk förmåga och kan förenkla och förklara komplexa frågor samt har en god kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Som Ekonomichef förväntas du vara en förebild genom ett engagerat, kommunikativt och strategiskt ledarskap. Du drivs av att skapa samarbeten och du har ett genuint intresse för ekonomi- och samhällsfrågor. Som ledare har du förmåga att skapa förtroende, är lyhörd, öppen och transparent. Du leder och styr genom tydliga förväntningar, står upp för uppdraget med personlig och professionell mognad.

Krav

- Akademisk examen med inriktning ekonomi eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
- Flera års erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation, gärna i en kommun
- Flera års erfarenhet som ledare/chef
- Erfarenhet av förändringsarbete

Upplysningar

Johan Fritz, stadsdirektör, tfn 036-108090.

Fackliga representanter

Fackliga representanter hittar du på denna länk.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här.

Övrigt

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Om Jönköpings kommun

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.

Stadskontoret

Stadskontoret är den centrala förvaltningen i kommunen och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges serviceorgan. Vi är också en strategisk lednings- och utvecklingsresurs för hela kommunen.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram