Ekonomichef till Kretslopp och vatten

Som ekonomichef rapporterar du till förvaltningsdirektören och deltar aktivt i förvaltningsledningens goda samarbete. Du har det övergripande ansvaret för att leda ekonomistaben och ett team av åtta medarbetare. Där driver du den stödjande och styrande funktion som staben har och samordnar förvaltningens processer.

Arbetsbeskrivning

På Kretslopp och Vatten har vi nu nöjet att rekrytera vår nästa ledare, för tjänsten som ekonomichef. Triggas du av förändringsarbete, och har erfarenhet av att leda en organisation framåt genom olika faser av förändring, så kan det här vara en spännande tjänst för dig. Det är en unik möjlighet att, inom ramarna för Göteborgs stad, få vara med och påverka ekonomistyrningen och de modeller och arbetssätt som kommer att genomsyra verksamhetens arbete framöver. Tjänsten som ekonomichef hos Kretslopp och Vatten innehåller ett intressant och brett spektra av ansvarsområden.

Förvaltningen har en stor investeringsverksamhet och många pågående och planerade projekt som baseras på långsiktiga mål och stadens utveckling kring exploatering och infrastruktur. Två taxekollektiv, vatten och avlopp samt avfall, gör att det behövs god kontroll över ekonomiska flöden, på kort och även på lång sikt. Vi behöver dig som har förmågan att tydliggöra de nuvarande finansiella förutsättningarna, och kunna omsätta dessa för utveckling av verksamheten.

Ansvarsområden

Som ekonomichef rapporterar du till förvaltningsdirektören och deltar aktivt i förvaltningsledningens goda samarbete. Du har det övergripande ansvaret för att leda ekonomistaben och ett team av åtta medarbetare. Där driver du den stödjande och styrande funktion som staben har och samordnar förvaltningens processer.

-Du kommer att ha en viktig roll i att skapa en nulägesanalys runt hur de olika delarna i organisationen samverkar, för att kunna ta fram en strategi för hur dessa ska samverka på bästa sätt framgent.

-Du säkerställer att applicerade ekonomimodeller och arbetssätt ger rätt verktyg för styrning och uppföljning.

-Du samverkar med andra chefer i olika utvecklingsprojekt som systemuppdateringar, med ansvar för förbättringsarbete och implementation.

-Du skapar långsiktiga analyser för att säkerställa att det finns finansiell beredskap över tid.

Kvalifikationer

Förutom att du har en civilekonomexamen eller motsvarande, har du även gedigen erfarenhet av arbete inom redovisning, ekonomistyrning, och finansiering. Vi ser att det behövs en flerårig erfarenhet av ledarskap, med personal-, budget och verksamhetsansvar. Erfarenhet från en teknisk förvaltning eller kommunalt bolag inom teknisk bransch är starkt meriterande.

Vidare ser vi gärna att du är en ledare som har en förmåga att vara lyhörd och samtidigt stå stark i organisationer som genomgår förändringar. Din analytiska sida hjälper dig att skapa överblick över verksamhetens olika utmaningar och nuläge. För att komma framåt leder du dina medarbetare med god kommunikation och tydlighet runt konkreta mål. Som person är du ödmjuk, och har en förmåga att skapa gemenskap och entusiasmera dina medarbetare. Du har en prestigelös och flexibel approach, med ett genuint intresse för människor. Du utmanar och coachar dina medarbetare till att utvecklas både som individer och i sina yrkesroller.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Maria Hellström Rekryteringskonsult, maria.hellstrom@randstad.se

Fackliga företrädare

Sandy Westergren Kommunal, 031 - 368 72 60, sandy.westergren@kretsloppochvatten.goteborg.se

Sara Håkansson Saco, 031- 368 70 14
sara.hakansson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Edit Eliasson Vision, 031-3687406
edit.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2021-03-09. Referensnummer för tjänsten är A1007578.

Övrig information

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. För information kontakta gärna Maria Hellström, rekryteringskonsult, maria.hellstrom@randstad.se

Vi arbetar aktivt med att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är en god och hälsofrämjande arbetsmiljö viktig och erbjuder därför bland annat friskvårdstimma, friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Hos oss får du kollegor med hög kompetens som har kul ihop och bryr sig om varandra. Vi har viktiga arbetsuppgifter där vi gör nytta för göteborgarna.

Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare. Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet till utveckling och karriär. Välkommen!


Om Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.

Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.

Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.

Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida och följ oss på Facebook eller Linkedin.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram