Ekonomichef till Samhällsbyggnadskontoret

Var med och skapa framtidens Norrköping! Nu söker vi en ekonomichef till samhällsbyggnadskontoret.

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

VÅR VERKSAMHET

Norrköping befinner sig i en starkt utvecklande fas och är en av de svenska kommuner som växer snabbast. För att bättre kunna möta omvärldens krav och uppnå kommunens mål är tidigare bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret sedan 1 januari 2019 samhällsbyggnadskontoret.

På det samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 400 personer. På uppdrag av kommun­styrelsen, byggnads- och miljöskyddsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden, ansvarar kontoret för att Norrköping fortsätter växa, utvecklas och sköts om samt för att säkerställa en hållbar livsmiljö för alla, nu och i framtiden. Samhällsbyggnadskontoret består av åtta avdelningar som har ett nära samarbete och har en viktig roll i att hela samhälls­byggnadsprocessen fungerar effektivt och samordnat.

ARBETSBESKRIVNING

Som ekonomichef ingår du i samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Ditt uppdrag är att tillsammans med kontorschefen och avdelningscheferna ansvara för att utveckla det nya kontoret så att verksamheten fungerar effektivt och mål uppnås. Du ansvarar för att lyfta ekonomifrågor och för att tillföra ett ekonomiskt perspektiv på de frågor som behandlas i ledningsgruppen. Du har också ansvar för att analys av ekonomiska konsekvenser finns med i de beslut som fattas i ledningsgruppen.

Kontoret får budgetmedel från tre nämnder i tre separata budgetar. Det finns nämnd­ekonomer som arbetar med budgetering, uppföljning och analyser av respektive nämnds ekonomi. Du har det yttersta ansvaret för att, i nära samarbete med nämndekonomerna, ge en samlad bild av kontorets ekonomi där de tre budgetarna var för sig ska vara i balans. Gentemot nämnd har du ett ansvar för att kontoret har en korrekt redovisning och en ekonomistyrning som är transparent. I frågor om kontorets samlade ekonomi och ekonomifrågor kopplade till nämnd rapporterar du direkt till samhällsbyggnadsdirektören.

Som enhetschef för ekonomi, inköp och lön leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med drygt 15 medarbetare. Du har ansvar för planering, genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten och dess mål. Du har personalansvar där arbetsmiljö, kompetens­försörjning och lönesättning ingår samt ansvar för enhetens budget. I frågor som avser enheten rapporterar du till och samarbetar med avdelningschefen.

DIN PROFIL

Vi söker dig som har högskolexamen med inriktning mot ekonomi. Du har haft personalansvar i dina tidigare befattningar. Du har erfarenhet av att leda löpande ekonomiarbete och har tidigare varit delaktig i en större organisations hela ekonomiprocess samt har erfarenhet av förändringsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av investerings- och exploateringsekonomi.

Du har goda kunskaper inom ekonomisk styrning och redovisning. Du bör också ha erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation. Du ska på ett pedagogiskt sätt kunna föra en dialog kring ekonomistyrningsfrågor med ledning och nämnd. Du har en stark drivkraft, är villig att samverka och har förmåga att kommunicera verksamhetens och kontorets utmaningar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du är tydlig och trygg som ledare och motiverar och förser andra med det stöd och de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Det är viktigt att du kan skapa engagemang och delaktighet.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du avdelningschef Elisabeth Hoffrén, 011-15 66 26 eller rekryteringsspecialist Katarina Nyqvist 011-15 30 10.

Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 17 mars.

Gör en digital ansökan genom att klicka här.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram