Ekonomichef till samhällsbyggnadskontoret

Norrköping befinner sig i en stark utvecklande fas och är en av de svenska kommuner som växer snabbast. För att bättre kunna möta omvärldens krav och uppnå kommunens mål kommer bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret slås ihop till ett samhällsbyggnadskontor. Det nya gemensamma kontoret startar 1 januari 2019.

I det nya samhällsbyggnadskontoret kommer cirka 400 personer att arbeta. På uppdrag av kommunstyrelsen, byggnads- och miljöskyddsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden, ansvarar kontoret för att Norrköping fortsätter växa, utvecklas och sköts om samt säkerställa en hållbar livsmiljö för alla, nu och i framtiden.

Samhällsbyggnadskontoret kommer bestå av åtta avdelningar. Inom kontoret har avdelningarna ett nära samarbete och en viktig roll i att hela samhällsbyggnadsprocessen fungerar effektivt och samordnat.

ARBETSBESKRIVNING

Som enhetschef för ekonomi, inköp och lön inom den administrativa avdelningen har du det övergripande ekonomiska ansvaret för det nya kontoret. I jobbet ingår att utveckla, driva på och hålla ihop processerna till respektive nämnd samt att förenkla och effektivisera ekonomiarbetet.

Ekonomichefen kommer att ha ett helhetsansvar i det nya kontoret för de ekonomiska processerna inklusive ansvar för ekonomisk uppföljning, budget, prognoser och ekonomiska analyser för både drift, investeringsprojekt och exploateringar.

Du ingår i samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp där uppdraget är att tillsammans med kontorschefen och avdelningscheferna ansvara för att utveckla det nya kontoret, så att verksamheten fungerar effektivt och mål uppnås.

Som chef för enheten ekonomi, inköp och lön leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med ca 15 medarbetare. Du är verksamhetsansvarig för din enhet, vilket innebär att du har:

  • ansvar för planering, genomförande och kvalitetssäkring samt uppföljning av verksamhetens mål
  • personalansvar där arbetsmiljö, kompetensförsörjning och lönesättning ingår
  • budgetansvar
  • i uppgift att ge stöd vid beredning till ansvarig nämnd
  • förståelse för den politiska styrningen och du agerar i enlighet med politiska beslut
  • Vårt kontors gemensamma utmaningar är en ökad digitalisering, att vi uppnår effektmålen, att säkra kontorets kompetensförsörjning samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

DIN PROFIL

Vi söker dig som har högskolexamen med inriktning mot ekonomi. Du har haft personalansvar i dina tidigare befattningar. Du har erfarenhet av att leda det löpande ekonomiarbete och har tidigare varit delaktig i en större organisations hela ekonomiprocess och av förändringsarbete. Du har goda kunskaper inom redovisning, verksamhetsstyrning, styrningsmodeller och ekonomisk styrning liksom inom planering och uppföljning av skattefinansierad respektive avgiftsbelagd verksamhet. Du bör också ha erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation.. Om du har arbetat med  ekonomiska analyser för både drift, investeringsprojekt och exploateringar ser vi det som mycket meriterande.

Du har en stark drivkraft och en vilja att utveckla våra processer. Du ser på frågor ur ett brett perspektiv, greppar snabbt komplexa frågeställningar och letar långsiktiga lösningar. Som person är du är villig att samverka och har förmåga att kommunicera verksamhetens utmaningar  både inom den egna organisationen och i möte med externa aktörer. Du är tydlig och trygg som ledare och motiverar och förser andra med det stöd och de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Det är viktigt att du kan skapa engagemang och delaktighet. Då vår verksamhet går igenom stora förändringar ser vi att du har en god anpassningsförmåga. Du är skicklig i att uttrycka dig i tal och skrift och kan göra komplext ekonomisk data visuellt tillgänglig.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Sista ansökan den 2018-09-26. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Du är välkommen att söka här. 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör hans.revenhorn@norrkoping.se, 073-020 23 36 eller Anna Amrén, kontorschef bygg- och miljökontoret anna.amren@norrkoping.se, 073-020 13 01

Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast 26 september.

Välkommen med din ansökan!