Ekonomichef till staben, Verksamhetsstöd och service

Vi söker dig med gediget intresse för verksamheten du leder och en förståelse för helhet samt förmåga att sätta dig in i detaljer vid behov. Detta för att förstå, rådgiva och prioritera men också för att hitta principer och modeller som förenklar och förtydligar. Du är engagerad, analytisk, strukturerad och välorganiserad med god förmåga att leverera kvalitet inom givna tidsramar.

 

Om arbetsplatsen

Verksamhetsstöd och service i Linköpings kommun samlar interna tjänster och servicefunktioner som riktar sig till kommunkoncernen. Förvaltningen har varit i en stark utvecklingsfas vad gäller att få nya verksamheter och medarbetare till sig. Nu övergår utvecklingsarbetet i en fas av konsolidering, med ett tydligt fokus på samordning och utveckling av våra tjänster och tjänsteutbud.

Vår förvaltning spelar en central och aktiv roll i kommunövergripande projekt, såsom Mitt Linköping och Digital arbetsplats. Mitt Linköping handlar om att tillsammans med Kontakt Linköping, som tillhör verksamhetsområde Medborgare, att skapa en portal för enhetliga invånar-och företagstjänster. Detta bidrar till en hög kommunal service. Digital arbetsplats skapar goda och moderna digitala förutsättningar för kommunens medarbetare att uppnå sina mål.

Verksamhetsstöd och service ska kännetecknas av högt servicebemötande, användarvänliga tjänster, en kostnadseffektiv tjänsteproduktion och högt utvecklingsfokus. Våra verksamhetslokaler finns i fastigheten Färgeriet i Ebbepark, som är en stadsdel där innovativa och sociala miljöer växer fram med närhet till naturen. Färgeriet består av aktivitetsbaserade lokaler som skapar goda samarbetsmöjligheter både inom förvaltningen och med övriga delar av kommunen. De kreativa och välutrustade lokalerna skapar goda förutsättningar för arbete i projekt, objekt och gemensamma processer. I Färgeriet finns också Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att det i verksamhetslokalerna arbetar ca 550 personer.

Arbetsbeskrivning

Som ekonomichef har du en central roll i att säkerställa en väl fungerande ekonomi- och verksamhetsplaneringsprocess inom förvaltningen. Du är närmaste chef med personalansvar för en ekonom.

Du driver frågor för att se till att kommunens riktlinjer och regler för styrning, ledning och samordning av den ekonomiska verksamheten efterlevs och utvecklas. Du kommer att driva och leder utvecklingen av den egna ekonomi- och verksamhetsplaneringsprocessen inom förvaltningen och säkerställer att den överensstämmer med den kommunövergripande. Uppdraget kommer att varvas med utvecklingsaktiviteter för en effektiv och rationell ekonomifunktion och styrning. Som ekonomichef kommer du också aktivt delta i arbetet med att utveckla affärsmodellen för interna tjänster, samt bidra till arbete med våra uppdragsgivare och kunder när det gäller prognoser och underlag till produktionsplanering.

I arbetet ingår bland annat att:

  • Planera och driva budgetarbetet inom förvaltningen vilket innebär att samordna processen med tidsplaner, arbetsprocess, struktur och konsekvensändringar.
  • Ge konsultativt stöd i ekonomifrågor till förvaltningschefen och övriga chefer inom förvaltningen.
  • Ta ett helhetsansvar i ekonomiprocessen med budgetering, delårsrapportering, löpande ekonomiuppföljning, internkontroll, deklarationer, skatter samt information till ansvariga chefer.
  • Utveckla och förvalta affärsmodellen för intern service i Linköpings kommun
  • Utveckla och förvalta förvaltningens arbete med prognoser och produktionsplanering.
  • Du kommer att vara underställd förvaltningschefen och ingå i dennes ledningsgrupp. I nära samarbete med HR-chef kommer du att leda stabsarbetet samt arbeta i nära samverkan med kommunikatör och verksamhetsutvecklare.


Kvalifikationer

Du har minst högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det är meriterande att du har erfarenhet av att leda och utveckla processer såsom verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomiprocesser. För att bli framgångsrik i tjänsten är det väsentligt att du har en god kunskap om dessa tre ovan nämnda områden. Önskvärt är att du har erfarenhet av prissättning och styrning av interna tjänsteleveranser i en större organisation samt att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Som ekonomichef behöver du ha goda digitala färdigheter och vana av att arbeta i skriv-, presentations, och kalkylverktyg. En god förmåga att uttrycka dig väl i både skrift och tal på svenska är väsentligt för tjänsten, då kommunikation är en stor del av uppdraget.

Vi söker dig med gediget intresse för verksamheten du leder och en förståelse för helhet samt förmåga att sätta dig in i detaljer vid behov. Detta för att förstå, rådgiva och prioritera men också för att hitta principer och modeller som förenklar och förtydligar.

Du är engagerad, analytisk, strukturerad och välorganiserad med god förmåga att leverera kvalitet inom givna tidsramar. Vi ser att du är pedagogisk och har en kommunikativ förmåga där du anpassar underlag och information till dina mottagare. Du bygger och utvecklar relationer på olika nivåer i och utanför den egna verksamheten och agerar utåtriktat och professionellt i yrkesmässiga sammanhang.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 9699
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Kontaktperson

Magnus Sjöberg, Förvaltningschef, 013-26 39 34, magnus.sjoberg@linkoping.se
Caroline Bergman, HR-konsult, 013-29 47 26, caroline.bergman@linkoping.se
Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013-20 62 96
Gustav Södling, Facklig företrädare Vision, gustav.sodling@linkoping.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 14 augusti 2022, via länken nedan:

Ansökan

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram