Ekonomichef till utbildningskontoret

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 10 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

Vår verksamhet

Utbildningskontoret ansvarar för all kommunal utbildningsverksamhet i Norrköpings kommun, från förskola till gymnasiet. I verksamheterna finns idag cirka 5300 medarbetare och den totala budgetomslutningen är ca 3 miljarder kronor.

Arbetsbeskrivning

Till vår verksamhet söker vi nu en ekonomichef med uppgiften att leda, kvalitetssäkra och utveckla organisationens övergripande ekonomiprocess. Du ingår i utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till den politiska nämnden. Du ingår också i den kommunövergripande ekonomigruppen.
Du har ett kvalitetsfokus på den ekonomiska processen och är med och utvecklar arbetet kring ekonomi som ett styrmedel för ökade resultat. Du leder och utvecklar de processer som stödjer verksamheternas möjlighet att ta ansvar för den lokala budgetuppföljningen. Att göra ekonomiprocesserna tydliga och visuella är en del i utvecklingen av den ekonomiska processen. Inköp och upphandling ingår också i arbetsuppgifterna.
Rollen som ekonomichef innebär också att du leder och samordnar verksamhetens löpande ekonomiarbete. Du har personalansvar för ca 10 medarbetare inom ekonomifunktionen och leder ekonomiavdelningens interna arbetsfördelning.

Din profil

Vi söker dig som har högskolexamen inom ekonomi. Du har en stark drivkraft och en vilja att utveckla våra verksamheter. Du har erfarenhet av löpande ekonomiarbete, har tidigare varit delaktig i en organisations hela ekonomiprocess och har erfarenhet av att leda ekonomiarbete. Vi söker dig som ser verksamheten ur ett helhetsperspektiv och arbetar strukturerat. Du har förmågan att ta dig an komplexa frågor, bryta ner och lösa dem. Du är initiativrik och kvalitets medveten. Vi tycker också att det är viktigt att du har ett tydligt och gott ledarskap och kan skapa förtroende hos så väl medarbetare som chefer. Du är skicklig i att uttrycka dig i tal och skrift och kan göra komplext ekonomisk data visuellt tillgänglig. Du kan förklara ekonomiska samband för icke ekonomer på ett pedagogiskt sätt.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning och heltid. Din ansökan vill vi ha senast 17 feb.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Utbildningsdirektör Sofie Lindén, 011-153302

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka här.

Välkommen med din ansökan!