Ekonomichef, Tjörns kommun

Tjörn är ö-kommunen med hög kvalitet i verksamheterna och havet i blickpunkten. Tjörn placerar sig högt i rankningar när skolor, äldrevård samt säkerhet och trygghet mäts. Kommunens ekonomi är stabil och har varit det i många år. Det gör att Tjörns kommun hela tiden kan utvecklas. God service och tillgänglighet är angelägna frågor liksom infrastruktur.

På Tjörn tror vi att konst och kultur ger muskler åt själen och rustar våra barn och ungdomar för ett gott liv. ”Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet” är Tjörns vision. Ekonomiavdelningen är en central avdelning inom Tjörns kommun som har i uppdrag att arbeta med strategisk och operativ ekonomi, ta fram beslutsunderlag i ekonomiska frågor samt ge service och stöd till samtliga förvaltningar inom kommunen och kommunens bolag. Kommunen prioriterar koncernperspektivet för att hålla ihop kommunens hela verksamhet. Avdelningen arbetar med ekonomiuppföljning och analyser, bokslut, budget, prognoser, ansvarar för kommunens redovisning och finanshantering samt för upphandling som är en egen enhet med upphandlingschef. Sammanlagt arbetar 11 personer inom avdelningen.

Arbetsbeskrivning

Ekonomichefen är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunledningsgruppen. Viktiga uppgifter är att göra omvärldsanalyser, föreslå förbättringar i det ekonomiska arbetet samt ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet. Ekonomichefen ska vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens insatser så att politiker och kommunens chefer får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. En målsättning är att kommunen har en långsiktig stabil ekonomisk utveckling och i rollen ingår att uppfylla beslutade mål och planer. Som ekonomichef ansvarar du för ekonomiavdelningens verksamhet, personal och arbetsmiljö och arbetar för att skapa förutsättningar för samarbete och kompetensutveckling inom avdelningen.

Kvalifikationer

Du har högskoleexamen inom ekonomi på lägst kandidatnivå alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete där du arbetat brett med olika ekonomiprocesser. Du har erfarenhet som chef och har drivit utvecklingsarbete. Du bör även ha god kunskap i större ekonomisystem/affärssystem. Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och känsla för politiska prioriteringar är meriterande. Som person är du är strategisk och analytisk med förmåga att fokusera på helheten. Du har en god samarbetsförmåga, kan skapa förtroendefulla relationer och trivs med många olika kontaktytor. Du har förmåga att motivera och ge medarbetarna möjlighet till utveckling. Du har mycket god förmåga att uttryck dig i tal och skrift och kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Heltid.

Ansökan

Ansök senast 2017-07-25. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här. 

Kontaktpersoner

Ann-Britt Svedberg , Kommunchef
Telefon 0304 – 60 10 15
Annika Renström , Personalchef
Telefon 0304 – 60 10 45