Ekonomistrateg till kommunledningskontoret, Eskilstuna kommun

Vill du arbeta i en växande kommun med stark demografisk utveckling?

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vill du arbeta i en växande kommun med stark demografisk utveckling och som ligger i framkant inom ekonomi och verksamhetsstyrning? Som ekonomistrateg arbetar du självständigt och driver kvalificerade ekonomifrågor inom området samtidigt som du ingår i en grupp och arbetar med kommunens budget- och uppföljningsprocess. Din tjänst är placerad direkt under ekonomidirektören på avdelningen Ekonomi och kvalitet vid Kommunledningskontoret (KLK). Ekonomi och kvalitet har ett övergripande uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att styra, leda och utveckla kommunens strategiska arbete avseende kvalitet och ekonomistyrning. Eskilstuna kommun omsätter 9 miljarder.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll med stort eget ansvar. Du har tillsammans med fyra andra ekonomistrateger ett ansvar att leda, utveckla och samordna ekonomistyrningen i kommunkoncernen och att delta aktivt i utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet.

Du arbetar på en strategisk och övergripande nivå med att skapa hållbara strukturer och processer. Du ansvarar för att driva förändringsprocesser, att omvärldsbevaka och att företräda kommunledningskontoret i olika samarbeten och nätverk, internt och externt.. I uppdraget ingår att identifiera behov, förankra, driva och följa upp ekonomi och verksamhet. Du håller samman arbetsprocessen med kommunens 4-åriga strategiska planering.

Du genomför egna utredningar, stöttar projekt och verksamheter och du ansvarar för att alla ärenden som går till kommunstyrelsen är analyserade och säkerställda ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med andra representanter från KLK har du regelbundna uppföljningsdialoger med ledningen för några utvalda förvaltningar och du stödjer dessa förvaltningar i ekonomi- och styrningsfrågor.

Utifrån din och gruppens kompetenser kommer din roll och ditt ansvar att formas. Vi har god stämning på jobbet, tänker helhet och samarbete och vi har en vilja att hjälpa varandra för att nå våra mål.

Kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid dina kunskaper och erfarenheter och värdesätter analytisk förmåga och förmåga att sätta ekonomifrågorna i sitt sammanhang. Arbetsuppgifterna kräver att du kan växla mellan självständigt arbete och samarbete och eftersom arbetet bygger mycket på dialog och samverkan är det viktigt att du har förmåga att bygga och upprätthålla goda professionella relationer.

Du har ett stort eget driv, tar egna initiativ och är samtidigt uthållig och slutför dina uppgifter. Det viktigt att du känner dig bekväm med att hålla presentationer och att du har en förmåga att förstå komplexa sammanhang och att göra det svåra enkelt. Du är pedagogisk både skriftligt, muntligt och visuellt.
Vi söker dig som har minst en kandidatexamen i ekonomi och vi förutsätter att du har flerårig erfarenhet av arbete med breda ekonomistyrningsfrågor. Vi tror att erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från en större organisation är värdefull för att lyckas i rollen. Erfarenhet och kunskaper om styrkortsmetodik och resultatstyrning är meriterande. Likaså är erfarenhet av utveckling av ekonomiprocesser samt kostnadseffektivisering meriterande. Du måste ha vana att självständigt driva olika frågor och projekt.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-02-18. Du är välkommen att söka här. 

Kontakt

Maria Walde
Rekryteringskonsult 016-710 98 72

Välkommen med din ansökan!

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram