Ekonomistrateger, Uppsala kommun

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun har en gemensam ekonomistab för hela kommunen. Staben bedriver ett samlat stabsarbete där öppenhet och samarbetsförmåga är av största vikt för alla anställda. Staben för ekonomi är organiserad för att på bästa sätt svara upp mot förvaltningarnas och politikens behov av ekonomistöd.

Arbetsuppgifter

Vi söker två ekonomistrateger som kommer att arbeta kommunövergripande respektive specifikt gentemot kommunledningskontoret.

Den ena tjänsten innebär att arbeta med planering, uppföljning och analys för hela kommunen och med strategiskt utvecklingsinriktade frågor. Tillsammans med medarbetare inom ekonomistaben arbetar du också med att utveckla och kvalitetssäkra kommunens processer för uppföljning och planering ur ett ekonomiskt perspektiv. Det innebär bland annat att du kommer att arbeta med att utveckla systematik för jämförelser med andra kommuner samt att ta fram nya resursfördelningsmodeller.

Den andra tjänsten innebär att arbeta med utveckling av metoder som stödjer ledning och styrning inom ramen för planering, uppföljning och analys för kommunledningskontoret. Du kommer också att delta i och driva utvecklingsarbete inom ekonomiområdet tillsammans med medarbetare i ekonomistaben. Du är en central länk mellan ekonomistaben och förvaltningen. Det innebär att du kommer vara del i en förvaltningsledning och ha ett nära samarbete med förvaltningsdirektör, avdelningschefer och medarbetare i ekonomistaben.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med ekonomisk inriktning eller annan utbildning/yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av en liknande roll där budget, ekonomi- och verksamhetsstyrning ingått i ditt arbete. Du har erfarenhet av att hålla samman rapportering och analys samt att driva utvecklingsarbete inom området. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet. Som ekonomistrateg förväntas du ha förståelse för att verka både i en politisk miljö såväl som i en affärsmässig verksamhet.

Som person arbetar du självständigt och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är en god analytiker som med kritiskt tänkande och förmåga att se sammanhang löser komplexa frågor och problem. Vi ser också att du är strategisk och ser till hela verksamhetens bästa i beslut och agerande.  Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera både i tal och skrift.

Ansökan

Ansök senast 2017-09-24. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här. 

Upplysningar

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta budgetchef Ylva Opard, 018-727 63 48. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Helena Persson Brage 018-727 67 05.

Fackliga företrädare:
Jennie Eriksson, Vision, 018-727 24 33
Jonny Eliasson, SACO, 018-727 13 87