Enhetschef ekonomi & strategisk planering Kommunledningskontoret, Gävle kommun

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt.

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 6700 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss.

På kommunledningskontoret är du i händelsernas centrum. Våra drygt 200 medarbetare jobbar med saker som är gemensamma för alla inom Gävle kommun. Vi ser helheten, samordnar arbetet mellan förvaltningarna och ansvarar för den strategiska utvecklingen. Hos oss jobbar du nära politikerna och vet ofta först vad som är på gång. Är du lyhörd, nyfiken och aktiv har du goda möjligheter att vara med och påverka. Vi gör Gävle tillsammans.

Ekonomiavdelningen är en av kommunledningskontorets sex avdelningar. Antalet anställda inom avdelningen är 32 personer. Avdelningen består av enheterna ekonomiservice, ekonomi och strategisk planering, förvaltningsstöd och inköp.

Som enhetschef är du en viktig del av avdelningens stöd till ekonomidirektören och utvecklar kommunens ekonomistyrning och säkerställer en trygg hantering av kommunens medel.

Arbetsbeskrivning

Då Gävle växer söker vi en drivande enhetschef till ekonomi & strategisk planering som vill vara med och utveckla verksamheten. Vill just du vara med att göra skillnad och göra Gävle hållbart? Då kanske du är den vi söker!

Som enhetschef för ekonomi och strategisk planering ansvarar du för att planera och leda arbetet med kommunens och koncernens planerings- och uppföljningsprocesser. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens ekonomidirektör och omfattar att samordna, utveckla och effektivisera arbetet i samarbete med kommunens och koncernens verksamheter.

Du har övergripande ansvar för kommunplan och årsredovisning i kommunen och i kommunkoncernen. I ansvaret innebär att säkerställa en rättvisande redovisning och god tillämpning av Gävle kommuns styrningsmodell. Enheten upprätthåller god kontroll över omvärldsanalys, de ekonomiska förutsättningarna, följer upp och analyserar verksamheten samt tar fram underlag för politiska beslut.

Helhetssyn, strategisk blick och koncerntanken är viktig i uppdraget. Det gäller att ha hela Gävle kommuns verksamhets bästa för ögonen och att kunna hantera politikens och verksamheternas behov.

I rollen som enhetschef leder du arbetet inom en av ekonomiavdelningens fyra enheter. Enheten ekonomi och strategisk planering har åtta medarbetare med gedigen kompetens kring kommunens och koncernens ekonomiprocesser och verksamhetsstyrning. Inom enheten är medarbetare procesansvariga för budget, verksamhetsplanering, bokslut, intern kontroll, bolagsstyrning och koncernredovisning.

Ekonomiavdelningen inom Kommunledningskontoret består även av enheterna ekonomiservice, förvaltningsstöd och inköp. Du kommer att vara direkt underställd ekonomidirektören, ingå i ekonomidirektörens ledningsgrupp och där bidra till kommunens utveckling som går utöver ditt eget verksamhetsområde.

Då Gävle kommun befinner sig i en tillväxtmiljö, med växande befolkning och stora investeringar i alla verksamheter pågår en översyn av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen, med fokus på styrning och verksamhetsstöd. Det ställer stora krav på att enheten är flexibel och utvecklingsinriktad och där har du som chef/ledare en viktig roll och möjlighet att påverka.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ekonomexamen på högskolenivå och flera års erfarenhet av avancerat ekonomiarbete i ledande befattningar i större organisationer och är väl förtrogen med politiskt styrda organisationer.

Du har mycket goda kunskaper i redovisning och stor erfarenhet från att leda planerings- och bokslutsarbete och utveckla redovisningsprocesser. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap innefattande personal-, ekonomi- och utvecklingsansvar samt stimuleras av att arbeta på såväl operativ- som strategisk nivå.

I ditt ledarskap är du både inspirerande och tillgänglig och lägger stor vikt vid att få medarbetare att växa genom din förmåga att utveckla, stödja och följa upp både medarbetarna och verksamhetens resultat.

Som person är du strukturerad, analytisk och initiativrik samt har förmåga att se helheten och förklara ekonomiska sammanhang. Du vårdar och utvecklar dina relationer såväl internt som externt.

Du har god förmåga att uttryck dig i svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i Office paketet.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Heltid.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Ansökan

Ansök senast: 2017-10-31. Referensnummer: KLK 31/17. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontaktpersoner

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör
Telefon: 026-17 81 08
Fackliga företrädare

Lena Arnberg
Vision
Telefon: 026-17 80 05
E-post: lena.arnberg@gavle.se

Lena Nilsson
JUSEK
Telefon: 026 - 17 80 74
E-post: lena.c.nilsson@gavle.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram