Enhetschef till ekonomienheten, Sundbybergs stad

Välkommen till Sveriges mest expansiva kommun!

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.  Sundbybergs stad är Sveriges mest expansiva kommun, med god finansiell ställning och med många spännande utvecklingsprojekt som ställer stora krav på framförhållning och god ekonomistyrning.

Här på stadsledningskontorets avdelning Ekonomi och kvalitetsutveckling är vi ett stöd för hela staden när det gäller ett antal prioriterade utvecklingsfrågor kopplade till ekonomi, kvalitet och social- och ekologisk hållbarhet. Vi har tillsammans erfarenhet från många olika verksamhetsområden och förvaltningar vilket ger oss goda förutsättningar i vårt uppdrag. Avdelningen består av två enheter. Ekonomienheten som är processansvariga för budget, bokslut, intern kontroll, bolagsstyrning och koncernredovisning. Utvecklingsenheten som samordnar och följer upp stadens planering och utveckling kopplat till systematiskt kvalitetsarbete, social- och ekologisk hållbarhet.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef för ekonomienheten ansvarar du för att leda och planera arbetet med stadens budget- och uppföljningsprocesser. Uppdraget omfattar att samordna och fortsätta utveckla arbetet i samarbete med stadens och kommunkoncernens verksamheter. Du rapporterar till vice stadsdirektör/CFO och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du samarbetar bland annat med enhetschefen för utvecklingsenheten samt koncerncontrollern på moderbolaget Sundbybergs stadshus AB.

Dina arbetsuppgifter innebär att du leder arbetet inom enhetens olika områden budget, controlling och redovisning. Du ansvarar för att samordna budgetprocessen från planeringsförutsättningar till beslut om stadens budget. Inom ansvarsområdet ingår att göra sammanställningar, analyser samt utarbeta beredningsunderlag till den politiska ledningen. Du bidrar aktivt till kvaliteten i stadens ekonomiska långtidsprognoser och kvalitetssäkrar investeringsvolymer för att säkerställa stadens finansiella ställning på kort och lång sikt.

Kvalifikationer

Vi vill att du har relevant högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi. Du har goda kunskaper i redovisning och budgetplanering samt förstår effekter som skatteutjämningssystemet kan innebära. Helhetssyn, strategisk blick och koncerntanken är viktigt i uppdraget. Det gäller att ha hela Sundbyberg stads verksamheters bästa för ögonen och att kunna stödja såväl politikens som verksamheterna. Du kan och vill leda andra genom att motivera, entusiasmera och se utvecklingsmöjligheter. Du är drivande och har ett genuint intresse för avdelningens olika uppdrag.

Ansökan

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 11 februari, 2018. Du är välkommen att söka här. 

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Anna Håkansson
08-706 68 05
anna.hakansson@sundbyberg.se

Fackliga Organisationer
08-706 80 00

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram