Enhetschef till redovisningsenheten

Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva administrativa tjänster.

Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Arbetsuppgifter

Med Malmö stads verksamheter i fokus medverkar Serviceförvaltningen till en modern stad för alla Malmöbor. Vi är uppdelade i fyra avdelningar och erbjuder våra kunder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat.

Kommuntjänster har drygt 400 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva administrativa tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.

Vill du vara med och skapa en ny redovisningsenhet? Vi söker dig som har ett intresse att bygga upp denna enhet tillsammans med oss.
Tillsammans med dina medarbetare ska ni skapa en väl fungerande redovisningsenhet och arbeta för ett tillitsbaserat samarbete med de olika intressenterna. Dessa kan vara chefer, andra delar av ekonomiorganisationen, beställare och stadskontoret. Du har ett helhetsansvar för enheten med ca 20 medarbetare som arbetar med processerna kund- och leverantörsreskontra, e-handel och anläggningsredovisning. Utöver detta ska enheten leverera tilläggstjänster efter kundens behov.

Malmö stad har idag två redovisningsenheter som ger service till flera av stadens förvaltningar. Nu tar vi det sista steget och startar upp den tredje redovisningsenheten som kommer att vara organiserad under serviceförvaltningen. På så vis ingår alla stadens förvaltningar i ett samarbete med någon av de tre enheterna.

Enheten är under uppbyggnad och som ledare kommer du därför särskilt fokusera på att skapa en teamkänsla i arbetsgruppen, se till att enheten har hög kompetens i redovisningsfrågor och att utveckla standardiserade arbetssätt och därmed minska sårbarhet. Tillsammans med övriga redovisningsenheter och stadskontoret arbetar ni för att utveckla, effektivisera och automatisera ekonomiprocesserna för att klara av ökade volymer med befintliga resurser. Som chef leder du verksamheten och har budget-, arbetsmiljö- och personalansvar utifrån gällande styrdokument och delegationsordning. Du ingår i kommuntjänsters ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande och en gedigen ledarerfarenhet med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Har du även någon from av ledarskapsutbildning är det meriterande. Du är van att leda utvecklings- och förändringsarbete och det är positivt om du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i en större organisation. Då uppdraget till stor del handlar om att utveckla våra ekonomiprocesser är det ett krav att du har arbetat minst fem år inom ekonomiområdet. Vidare har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Som chef för gemensam redovisning bidrar du med din lyhördhet, din goda kommunikativa förmåga och nära ledarskap. Du motiverar, inspirerar och skapar delaktighet. Du drivs av att åstadkomma utveckling både på kort och lång sikt samt är målfokuserad. Du strävar efter framgång som skapas genom ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt. Enheten arbetar på uppdrag av beställarna och det är därför en självklarhet att du har förmågan att upprätthålla en god relation och en tydlighet gentemot dessa.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Ansök senast 2019-08-18. Referensnummer för tjänsten är C29939.

Kontaktpersoner

Marcus Christensson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen, 0730-796733, marcus.christensson@malmo.se

Cecilia Antonsson, Ekonomichef, Serviceförvaltningen, 0705-389319, Cecilia.Antonsson@malmo.se

Maria Dahlin, HR-konsult, 0721-885702, maria.dahlin@malmo.se

Fackliga företrädare

Julieta Sepulveda Flores, Vision, julieta.sepulveda@malmo.se

Anna Asp, Saco, anna.asp@malmo.se

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram