Finans- och hållbarhetsekonom

Arbetsuppgifter

Välkommen till ett nyinrättat uppdrag vid Malmö stads finansenhet där du som Finans- och hållbarhetsekonom kommer att fylla en viktig funktion i arbetet med hållbara investeringar och med finansiell rapportering av olika slag. Medarbetarna på finansenheten behöver ibland agera ersättare för varandra i olika sammanhang. Detta innebär att du, utöver arbetsuppgifter inom hållbara investeringar och finansiell rapportering, även behöver en god kännedom om både front- och backoffice liknande uppgifter som att hantera upplåning och utföra betalningar. I ditt uppdrag är du direkt underställd Malmö stads finanschef.

Inom hållbara investeringar agerar du som projektledare där du tillsammans med kollegor från andra förvaltningar och bolag arbetar i processerna kring stadens gröna obligationer. Det innebär exempelvis att du i samråd med förvaltningar och bolag identifierar och selekterar möjliga gröna investeringar som sedan presenteras i stadens Miljökommitté för gröna obligationer. Finansenheten har också bilaterala lånefaciliteter som är kopplade till investeringar av social karaktär. Utfallet av dessa investeringar återrapporterar vi till långivarna. Malmö stad utreder även möjligheten att kunna ge ut sociala obligationer. Blir detta verklighet breddas arbetsuppgifterna inom hållbara investeringar ytterligare.

Finansenheten ansvarar för olika rapporter kopplat till uppföljning av stadens finansverksamhet, som måste följa riktlinjerna i stadens finansiella styrdokument. Exempelvis samlar finansenheten in information gällande förvaltningarnas och bolagens likviditetsbehov och producerar en likviditetsprognos. Det blir din uppgift att tillsammans med kollegorna på finansenheten sammanställa likviditetsprognosen, och andra rapporter där du efterhand ska kunna sammanställa rapportering på egen hand.

Kvalifikationer

Vi söker dig som drivs av en stor nyfikenhet inför stadens verksamheter och ett intresse av samhällsutveckling. Hos oss kommer du löpande att få sätta dig in i många olika typer av verksamheter för att identifiera och prioritera hållbara investeringar. Ditt uppdrag kommer att innebära daglig kontakt med personer i och utanför Malmö stads organisation. För att lyckas krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och bygga relationer. Uppdraget kräver även att du kan arbeta självständigt med flera olika parallella projekt och arbetsuppgifter.

Din bakgrund inkluderar en akademisk examen med ekonomisk inriktning eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant. Att du har erfarenhet av arbete med analys och rapportering med koppling till ekonomiområdet är ett krav liksom god erfarenhet av att självständigt driva projekt. Det är en förutsättning att du har avancerade kunskaper i Excel. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är en förutsättning. Uppdraget kräver även motsvarande goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom hållbarhetsområdet samt erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete där revision kan vara en del i din bakgrund. Vi värderar även erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation.

Om arbetsplatsen

På Finansenheten finns kommunkoncernens Internbank. Internbanken ansvarar för all kapitalförsörjning och finansiell riskhantering för såväl Malmö stad som för stadens helägda dotterbolag. Enheten leds av finanschefen och består i övrigt av 3 medarbetare.

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. Ekonomiavdelningen ingår i stadskontoret och består av enheterna: Finans, Ekonomisk styrning, Systemutveckling, Redovisning och Upphandling. Avdelningen ansvarar för budget, redovisning, uppföljning, bokslut, finansiering, bolagsstyrning, upphandling och ekonomisystem utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka.

Information om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt  ​

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Vi tar hand om ansökningar kontinuerligt så skicka gärna din ansökan så snart du kan. Sista ansökningsdatum 2020-03-01

Kontakt

Claes Ramel, Finanschef, claes.ramel@malmo.se, 0766-452860.

 

Fackliga kontaktpersoner

Åsa Jarlstam, Akavia/Saco, saco@malmo.se, 040-34 51 16.

Visions Malmöavdelning, visionavdelningen@malmo.se, 040-304830.