Finanschef till kommunledningskontoret, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Finanschefen finns organisatoriskt på avdelningen för ekonomi och kvalitet på Kommunledningskontoret (KLK) och rapporterar till kommunens ekonomidirektör. Utöver finanschef består funktionen av en finansadministratör på deltid. På avdelningen finns totalt åtta medarbetare som arbetar med ekonomi och verksamhetsstyrning. KLK ansvarar ytterst för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Ekonomi och kvalitets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att styra, leda och utveckla kommunens strategiska arbete avseende kvalitet och ekonomistyrning. Avdelningen har ett koncernövergripande ansvar för dessa frågor. Eskilstuna kommun omsätter 9 miljarder.

Arbetsuppgifter

Eskilstuna kommunkoncern är inne i en stark utvecklingsfas. En del i denna är utveckling av vår finansverksamhet. Som finanschef kommer du att samordna och säkerställa koncernens finansverksamhet. En viktig del blir även att ständigt bevaka omvärldsfaktorer som kan påverka den finansiella marknadens utveckling. Kommunkoncernen har cirka 9.000 medarbetare och ca 7 miljarder i lånestock. Då Eskilstuna växer ligger kommunkoncernens investerings volymer på rekordnivåer de kommande åren och upplåningen beräknas öka med mellan 0,5 och 1 miljard per år. Eskilstuna kommun är medlem i Kommuninvest.

Finansfunktionens huvudsakliga ansvarsområden är:

• Finansiering och skuldförvaltning
• Cash Management
• Riskhantering
• Kommunkoncernens internbank (utlåning och borgen till kommunala bolag)
• Kontakter med banker och andra finansföretag
• Upphandling finansiella tjänster
• Löpande räntekostnadsprognoser
• Koncernkonto
• Leder kommunkoncernens finansråd
• Omvärldsbevakning
Andra ansvarsområden är exempelvis pensionsfinansiering, leasing och att förvalta donationsstiftelser. Beroende på kunskap och erfarenheter kommer du även att delta i avdelningen Ekonomi och kvalitets löpande strategiska arbete att stötta koncernledningen.

Vår bild är att ca 70% av arbetstiden ägnas åt finansieringsfrågor och ca 30% åt övriga ekonomifrågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant examen på högskole-/universitetsnivå inom ekonomi och som har flera års erfarenhet av att arbeta med finansiering och upplåning. Har du erfarenhet av arbete i en större organisation samt erfarenhet av pensionsfinansiering är det meriterande.

Din kompetens och erfarenhet är viktig, men vi lägger även mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter att du har god analytisk förmåga och helhetssyn. Du måste också vara en god pedagog och ha lätt för att samarbeta och att skapa förtroendefulla relationer. Vi förutsätter att du har hög integritet och ett etiskt förhållningssätt.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-02-18. Du är välkommen att söka här.

Kontakt

Maria Walde
Rekryteringskonsult 016-710 98 72

Välkommen med din ansökan!