Forskningsansvarig

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt sina medlemmar i form av lägre räntor. För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan.
Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut.
Kontoret finns i Örebro.

Arbetsuppgifter

Som Forskningsansvarig leder och utvecklar du vår forsknings- och utbildningsverksamhet där kunskapsbyggande är centralt för att belysa förutsättningar och möjligheter för kommun- och landstingssektorn. Tjänsten innehåller stora delar frihet med möjlighet för dig att identifiera nya behov och skapa värdefullt strukturkapital för sektorn.

Arbetet inom Forskning och utbildning

Som kommunsektorns största kreditgivare bidrar Kommuninvest till att initiera och uppmuntra forskning. Kommuninvest ger ett årligt forskningsanslag till forskningsprojekt vars frågeställningar berör kommunsektorns långsiktiga utmaningar. Kommuninvest samarbetar också med Örebro universitet, bland annat genom ekonomiskt stöd för att upprätthålla en professur inom ämnet finansiering. Inom ramen för Kommuninvests forskningsverksamhet publiceras även årliga rapporter om utvecklingen av kommunsektorns investeringar och låneskuld.

Du fördelar, leder och följer upp arbetsuppgifterna inom gruppen. Forskning och utbildningsgruppen är en resurs som tillhör den ekonomiska föreningen och som leds av direktören för ekonomiska föreningen.

 Arbetsuppgifter i korthet

  • Gruppledare för forskningsgruppen
  • Ansvarig för Låneskuldrapporten
  • Extern kunskapsförmedling om kommunernas låneskuld
  • Kontaktperson Örebro Universitet och Handelshögskolan
  • Extern och intern utbildning om kommunernas ekonomiska situation
  • Sekreterare i Forskningsfonden

Kvalifikationer

Du har stort samhällsintresse och känner engagemang för kommun- och landstingssektorn. Centralt för rollen är kommunsektorns utveckling. Därför behöver du ha fackkunskap inom finansiell sektor och kommunalekonomi. Du har minst masternivå inom nationalekonomi. Forskningsutbildning är meriterande. Du har också kunskap och utbildning inom statistik och företagsekonomi samt färdigheter inom databashantering och kvantitativ analys.

Personliga egenskaper

Rollen kräver i flera sammanhang dokumenterade pedagogiska och kommunikativa färdigheter och du trivs med att föreläsa och ha muntliga dragningar. Vidare är du stark i skriftlig kommunikation och du är intresserad av att leda och utveckla andra.

Lika viktigt som faktiska kunskaper och färdigheter är att du delar våra värderingar och verkar för att sprida dem både internt och externt. Dessa värderingar visar sig till exempel i din attityd och är avgörande för ett prestigelöst samarbete och för att lyckas med kvalitet i alla moment och bidra till helheten. Du engagerar dig i vårt uppdrag och visar delaktighet. Du är tydlig när du kommunicerar och säkerställer att du förstått information som förmedlas till dig. För dig är det naturligt att dela med dig av din kunskap och hjälpa andra att hitta bättre arbetssätt. Hos oss är samarbete, initiativförmåga och prestigelöst ansvarstagande de tre grundfundamenten för en framgångsrik organisation.

Vi erbjuder

Tjänsten ger dig möjlighet att arbeta med personalutveckling, stor frihet att utveckla verksamhet och arbeta strukturerat med kunskapsbyggande inom ditt intresseområde.

Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera sitt arbete med fritid och familjeliv. Vi tycker det är viktigt att man kan påverka sin arbetstid och att det finns en flexibilitet att få livet att gå ihop. Våra medarbetare är kompetenta och utvecklingsinriktade, vi uppmuntrar därför till intern rörlighet för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Mycket tid avsätts varje år till planering och genomförande av utbildningsinsatser för alla medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att alla våra medarbetare förstår hur den egna insatsen bidrar till den övergripande strategin, att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning.

Information om tjänsten

Kontakta Direktör Ulf Bengtsson via mail.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2018-11-25