Förvaltningsekonom, Gnesta kommun

Vi är 800 medarbetare som arbetar i kommunen för att ge våra 11 000 medborgare den bästa servicen.

Gnesta kommun är en framtidsinriktad, aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt aktiva samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Vi är 800 medarbetare som arbetar i kommunen för att ge våra 11 000 medborgare den bästa servicen.

Ekonomienheten upprättar budget, delårsrapport och årsredovisning för kommunen. Ekonomienheten tillhandahåller service till övriga förvaltningar och till politiker i form av rådgivning i ekonomiska frågor, utredningar och analyser, fakturering med mera. Ekonomienheten består utav 11 medarbetare. Vi har många spännande projekt på gång och behöver därför förstärka vår ekonomienhet med en erfaren förvaltningsekonom.

Arbetsuppgifter

Som förvaltningsekonom kommer du huvudsakligen stötta två av våra verksamheter; vuxen- och omsorgsförvaltningen samt kommunstyrelsen med ekonomiska analyser. Du kommer arbeta nära cheferna i dessa verksamheter och bistå dem med hjälp i den löpande uppföljningen av ekonomiska mål. Du är delvis ansvarig för att driva budgetprocessen framåt för dessa två verksamheter och även upprätta delårsrapport, bokslut, årsredovisning samt tjänsteskrivelser. Rollen innebär även att fortsätta förbättra den ekonomiska redovisningen samt utveckla arbetet med att ta fram nyckeltal så att den på bästa sätt ger verksamheten underlag för styrning och kontroll. Därför är löpande omvärldsbevakning för att hålla sig ajour med förändringar av riktlinjer, lagstiftning eller nya system en viktig del av tjänsten. Du kommer även medverka i olika förvaltningsövergripande utvecklings- och förändringsprojekt. Du rapporterar till ekonomichefen.

Kvalifikationer

Du som söker har högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som kommunen bedömer likvärdig. Vi tror att du tidigare arbetat med ekonomi i en politisk styrd organisation under minst två år. Det är en merit om du tidigare arbetat kundorienterat och stöttat verksamheter med prognoser och uppföljning.

För att lyckas i rollen som förvaltningsekonom behöver du vara snabb på att utveckla effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett realistiskt sätt och integrerar kort- och långsiktiga mål med helhetsbilden. Du är synlig för kollegor och kunder och kan prioritera god service.

Kontakt och ansökan

Gnesta kommun samarbetar med Unik Resurs i denna rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Stefan Bölin 076-7781501 eller stefan.bolin@unikresurs.se Visa intresse snarast, genom att gå in på http://cv.unikresurs.se/cv/assignment.jsp?tc=cv&id=4833. Bifoga där ett cv och kortare brev. Ansök senast 2016-07-02.

Välkommen med din ansökan!

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram