Hållbarhetsstrateg som via finansiering vill bidra till att göra Sverige mer hållbart

Hållbarhet

Kommuninvest är idag kommunsektorns störste långivare och även störst i Norden på grön finansiering. När svenska städer och regioner bygger nytt och renoverar – i klimatsmarta bostäder, förskolor och sjukhus, i utökad kapacitet för kollektivtrafik, solenergi och vattenrening mm – så kommer finansieringen ofta från Kommuninvest. Lika så när det gäller investeringar i socialt utsatta områden. Med vår plattform, som även omfattar en ny låneprodukt för social hållbarhet, är Kommuninvest unikt placerat för att via finansiering främja kommunsektorns fortsatta arbete med hållbar utveckling.

I en tid när både städernas roll och finansiella aktörers betydelse för hållbar omställning blivit allt tydligare, tillsätter vi en ny tjänst för att kunna ta våra uppdragsgivare och oss själva till nästa nivå. Som hållbarhetsstrateg på Kommuninvest får du en nyckelroll i att stärka finansieringens möjligheter att göra skillnad – för människor, lokalsamhällen och Sverige som helhet.

Om tjänsten

Dina arbetsuppgifter riktas såväl utåt, i samskapande med Kommuninvests medlemmar, kunder och samarbetsparter, som inåt, tillsammans med medarbetare, ledning, kommittéer och styrelser. Arbetsuppgifterna kommer att vara mycket varierande och det finns stora möjligheter att påverka inriktningen och utvecklingen av din tjänst. Frågorna du ställs inför är mångskiftande och omfattar ett brett spektrum av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet utifrån ett kommunsektorperspektiv.

Mot bakgrund av vårt mål om att integrera hållbarhet i hela  verksamheten finns det även ett tydligt behov att höja hållbarhetskompetensen genomgående. Du kommer arbeta självständigt men i nära samarbete med vår hållbarhetschef för att driva bolaget framåt. 

Trots att Kommuninvest är en av Sveriges största finansiella verksamheter så är vi i en mindre organisation med drygt 100 anställda. Det innebär att du kommer ha nära till våra kunder och medlemmar, styrelsen och den verkställande ledningen, men också att ditt arbete innehåller såväl strategiska som operativa dimensioner. I en organisation som vår finns behov av konkreta och operationella insatser från alla anställda för att nå framgång.

Arbetsuppgifter

 • Stödja medlemmar och kunders finansiering av hållbara investeringar, bland annat genom deltagande i förvaltning och utveckling av våra hållbara finansieringsprogram.
 • Bistå i etableringen av vår nya produkt Lån för Social Hållbarhet, samt i metodutveckling och kund-/organisationsstöd kopplad till den.
 • Höja kompetensen inom hela Kommuninvest avseende hållbarhet för att integrera dessa frågor i hela verksamheten.
 • Leda intern utbildningar för Kommuninvest-personal.
 • Bidra till en förstärkning av Kommuninvests governance-modell för grön och social finansiering, genom en mer professionell ärendehantering och förstärkt kompetens.
 • Du kommer bl.a. att engageras i löpande ärendehantering och som sekreterare i våra gröna och sociala expertkommittéer.
 • Delta i framtagning av effekt- och hållbarhetsrapportering, med fokus på innehållsproduktion.   

Kvalifikationer

Vi söker en person som är genuint intresserad av hållbarhetsfrågor och vill utvecklas inom området hållbar finansiering. För att lyckas i rollen tror vi att du har en akademisk utbildning inom hållbarhet och gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt inriktat hållbarhetsarbete från t. ex. en kommun eller region. Vi ser gärna att du har kompetens inom samtliga aspekter av hållbarhet (ekonomi, miljö/klimat, socialt) och dokumenterad erfarenhet av att kunna skapa strukturer kring hållbarhetsarbete med tillhörande rapportering. Eftersom det är en roll med många kontaktytor ser vi gärna att du kan samarbeta väl på alla nivåer, med såväl specialister som generalister inom Kommuninvest, som med kunder/medlemmar, ledningsfunktioner och samarbetsparter.

Som person är du strukturerad, analytisk och pedagogisk. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt är en god kommunikatör. Det är meriterande om du kan visa på erfarenhet och kunskap i frågor gällande nationella regelverk för byggproduktion, effektmätning av sociala insatser samt EU-reglering avseende finansiering av hållbar tillväxt. Den person vi söker har gedigen erfarenhet av utåtriktat analysarbete, och trivs lika bra bakom skrivbordet som i dialog med kund, eller som presentatör i interna och externa sammanhang.

Du får

Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera sitt arbete med fritid och familjeliv. Det är viktigt att du kan påverka din arbetstid och att det finns en flexibilitet att få livet att gå ihop. Vi tillämpar kontinuerligt insatser för att möjliggöra en hållbar vardag för våra medarbetare.

Du får en marknadsmässig lön och bra förmåner, en flexibel arbetsplats med en öppen kultur och möjlighet att bo på annan ort samt en tydlig möjlighet att öka din kompetens inom hållbar finansiering. 

Vi tycker att det är viktigt att alla våra medarbetare förstår hur den egna insatsen bidrar till den övergripande strategin, att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning och avsätter mycket tid varje år till planering och genomförande av utbildningsinsatser och kompetensutveckling för alla medarbetare. Samtidigt får du vara med och bidra till samhällsnytta!

Som anställd på Kommuninvest får du: 

 • Förtroendearbetstid  
 • Tilltaget friskvårdsbidrag 
 • Företagshälsovård
 • Generös inställning till annan relevant kompetensutveckling.
 • Löneväxling till pension
 • 6 timmars arbetsdag dag före röd dag, midsommar-, jul- och nyårsafton.
 • 6 besök hos kiropraktor / år
 • Individuell pensionsrådgivning.
 • Parkeringsförmån
 • Synundersökningar och terminalglasögon
 • Ingen karensdag vid vinterkräksjukan
 • Förebyggande hälsovård under paraplyet ”Hållbar Vardag”
 • Föräldrapenningtillägg

Med mera...

Vi använder arbetspsykologisk testning i första urvalet i den här rekryteringen och intervjuar löpande.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontakt

Sabiha Hasanbegovic, 0730457398

Björn Bergstrand , 0708869476

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Referensnummer för tjänsten är 2021/16. Sista ansökningsdag är 2021-06-14.


Om Kommuninvest:

Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre lånevillkor tillsammans än var och en för sig. Sedan 1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med miljardbelopp. Vi är drygt 100 personer som tror på det vi gör, har en balansomslutning på ca 525 miljarder, har Sveriges kommuner och regioner som uppdragsgivare och världen som arbetsplats.

Tillsammans uppnår vi vår vision om ett hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundidé och vision!

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram