Kommunstrateg, Gnesta kommun

Gnesta kommun är en framtidsinriktad, aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt aktiva samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Vi är 800 medarbetare som arbetar i kommunen för att ge våra 11 000 medborgare den bästa servicen.

Arbetsuppgifter

Som kommunstrateg i Gnesta kommun är du en nyckelperson för vårt arbete med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Du kommer att arbeta nära politiker och chefer med att formulera mål och indikatorer samt ansvarar för processen med uppföljning av de övergripande målen. Rollen innebär att du analyserar våra resultat i relation till målen och gör jämförelser med andra kommuner avseende kostnader och kvalitet samt utarbetar förslag till åtgärder i nära samarbete med chefer och förvaltningsstrateger.

Kommunstrategens uppdrag är att utveckla och modernisera kommunens årliga process med verksamhetsplanering, budget och uppföljning samt samordna det kommunövergripande kvalitetsarbetet. I rollen ingår exempelvis att leda arbetet med produktionen av vår delårsrapport och årsredovisning där du är ansvarig för att sammanställa material samt skriva vissa delar i dessa dokument. Omvärldsbevakning kommer vara en viktig ingrediens i denna tjänst då kommunens verksamhets- och kvalitetsutveckling är en del av uppdraget. Vad kan Gnesta lära av andra kommuner?

Tjänsten är delvis ny och det är en strategiskt viktig roll som innebär ett mycket nära samarbete med kommunchef, resten av kommunledningen samt politiken. Kommunstrategen rapporterar till ekonomichefen.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har gärna:

– en relevant akademisk examen t ex med studier inom statsvetenskap och ekonomi

– goda kunskaper inom förvaltning och utveckling av kommunal  verksamhet

– tidigare arbetat i liknande roll i minst tre år

– vana att följa upp verksamhetsmål och analysera resultat

– erfarenhet från kvalitetsarbete och processledning

– en mycket god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga

– arbetslivserfarenhet från en politisk styrd organisation

Så här ser vi gärna att du arbetar:

  • Du initierar förändrings- och utvecklingsinsatser samt utmanar status quo.
  • Du kan självständigt driva de projekt och processer du ansvarar för samt fatta egna beslut.
  • Du samarbetar gärna med andra, delar med dig av dina kunskaper och stöttar dina kollegor.
  • Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Kontakt och ansökan

Gnesta kommun samarbetar med Unik Resurs i denna rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Stefan Bölin 076-7781501 eller stefan.bolin@unikresurs.se Visa intresse snarast, genom att gå in på http://cv.unikresurs.se/cv/assignment.jsp?tc=cv&id=4904. Bifoga där ett cv och kortare brev. Ansök senast 2016-07-02.

Välkommen med din ansökan!