Koncerncontroller, Region Gotland

Region Gotland söker två koncerncontrollers med inriktning på styrning, beslutsstöd och statistik.

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Arbetsuppgifter

Region Gotland söker två koncerncontrollers med inriktning på styrning, beslutsstöd och statistik. Tjänsterna är direkt underställda ekonomidirektören och ingår i dennes arbetsgrupp som ansvarar för att:
- Bereda och stödja regionstyrelsen inom området koncernstyrning, särskilt ekonomistyrning
- Skapa möjlighet för och säkra att koncernens styrkort följs och får avsedd effekt
- Övergripande utveckla och ansvara för regionens styrmodell
- Ansvara för planeringsprocessen, tidplaner, koncernmöten mm
- Ansvara för uppföljningsprocessen, rapporter, analyser, uppföljningsmöten mm
- Förvaltning av ekonomiska medel
- Tillhandahålla och analysera demografisk information

Arbetsområden och uppgifter:
Styrning och verksamhetsutveckling:
- Ansvara för implementering och fortsatt utveckling av beslutsstöd för regionens chefer. Region Gotland inför för första gången ett beslutsstödsystem under hösten 2018.
- Tillsammans med övriga i enheten ansvara för att utveckla och ansvara för regionens styrmodell.
- Delta i regionens övergripande planerings- och uppföljningsprocess tillsammans med enheten och övriga berörda i förvaltningen.
- Vara projektledare för regionens deltagande i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet).

Statistik:
- Följa upp, prognostisera och sprida information om Gotlands utveckling.
- Presentera analyser muntligt och skriftligt.
- Ansvara för att samordna regionens inhämtning och lämning av statistik.

Arbetsområden och uppgifter kommer att fördelas på två tjänster.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från styrning, ledning, utvärdering och/eller kvalificerad uppföljning. Erfarenhet från förvaltning och utveckling av beslutsstöd är meriterande.

Du har analytisk förmåga och strategiskt tänkande. Förmåga att koppla ihop större samband. God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Pedagogisk förmåga att kunna förklara metoder, resultat och komplexa sammanhang. Serviceinriktad med kraft att på egen hand driva utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning. Heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast 2018-08-19. Referensnummer: A799017. Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

Kontaktpersoner

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
0498-268670

Björn Linder
koncernkontroller
0498-269432

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram