Koncernekonomichef

Ansvar för budgetprocessen, uppföljning, löpande redovisning samt upphandling.

Som koncernekonomichef har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla kommunens arbete med verksamhets- och ekonomistyrning. Du driver verksamheten tillsammans med åtta kompetenta medarbetare. Du är underställd kommunchefen samt ingår i kommunchefens ledningsgrupp.
Vi ser ett antal viktiga fokusområden för ekonomichefen:

Chef för ekonomi- och upphandlingsavdelningen – leda, utveckla och motivera avdelningens medarbetare.

Stöd till politiken – ge politiken kunskap och underlag som krävs för att kunna styra och följa upp kommunen.

Stöd till förvaltningarna och de kommunägda bolag – samordna finansierings- och budgetprocesser i syfte att skapa goda förutsättningar för verksamheterna att nå måluppfyllelse.

Delta i ledningsgruppens arbete – utifrån ett helhetsperspektiv delta aktivt i kommunchefens ledningsgrupp.

I rollen ingår ett övergripande ansvar för budgetprocessen, uppföljning, löpande redovisning samt upphandling. Du ansvarar för att kommunens ekonomiadministrativa rutiner utvecklas och anpassas till nya krav och förutsättningar. Ditt arbete kommer att präglas av både strategiska och operativa uppgifter. Du ansvarar för ärendeberedning när det gäller ekonomi- och finansfrågor.
Som koncernekonomichef är du kommunens talesperson i ekonomiska frågor och representerar även Smedjebackens kommun i andra offentliga sammanhang.

I din roll som koncernekonomichef ingår även att vara ställföreträdare för kommunchefen.

Arbetsplatsbeskrivning

Koncernen består av förvaltningar och kommunalt ägda bolag. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen tillhör kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med kansli- och personalavdelningarna. Förvaltningens uppdrag är att skapa största möjliga nytta för kommunkoncernens verksamheter och bidra till att kommunens mål uppfylls genom att strategiskt och operativt stötta, styra och leda. Avdelningen svarar för kommunens ekonomi-, finans- och upphandlingsstöd. Avdelningen samordnar också kommunkoncernens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete.
Kvalifikationer
Vi söker dig med universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi och/eller annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att på strategisk nivå leda och utveckla ekonomistyrning och finansiering med hög kvalitet. Du har god kunskap kring regelverket kommunal ekonomi och gärna lagen om offentlig upphandling.
Viktigt för tjänsten är tidigare erfarenhet av att leda och ansvara för en ekonomiavdelning, företrädesvis i en politisk styrd organisation

Personliga egenskaper

Du vill skapa en modern och proaktiv verksamhet som stödjer kommunkoncernens utveckling och mål på ett effektivt sätt. Du är intresserad av omvärldsbevakning inom ekonomiområdet och samhällsutvecklingen.
Du är nyfiken, utvecklingsinriktad och strävar efter ständiga förbättringar. Digitaliseringen ser du som en självklarhet för att fortsätta utvecklingen av vår kommun.
Du är driven, analytisk, har en god samarbetsförmåga, kan skapa förtroendefulla relationer och trivs med många olika kontaktytor. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt.
Du står för ett tydligt ledarskap som präglas av öppenhet, prestigelöshet och kommunikation. Vi tror att du precis som vi, har inställningen att framgångsrika verksamheter bygger på delaktighet och goda relationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Vi erbjuder

Vi vill erbjuda dig en trevlig arbetsplats med fokus på arbetsmiljön för dig och dina medarbetare. Eftersom vi tror på dialog i vår kommun erbjuder vi dessutom en dialogutbildning till alla nya tillsvidareanställda. Vi vill ha frisk och aktiv personal och vi hoppas att vårt friskvårdsbidrag och vår personalförening bidrar till detta. Att åka kollektivt är bra för miljön och därför kan du som medarbetare få köpa busskort till rabatterat pris, tillsammans kan vi göra skillnad. Vi erbjuder dig en arbetsgivare som tror på sina medarbetare.

Provanställning kan bli aktuell för tjänsten.

Körkort krävs då tjänsteresor tillämpas i tjänsten.

Information om tjänsten

Annelie Johansson, Ekonomichef , 0240 - 660147.

Kerstin Söderlund, Kommunchef, 0240 - 660090.

Fackliga representanter

Kontakta kommunens växel, 0240 - 66 00 00.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här.

Sista ansökningsdag 2019-08-25. Fortlöpande intervjuer kan bli aktuella.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram