Kvalificerad ekonom, Jönköpings kommun

Är du intresserad av strategiskt och utvecklingsinriktat arbete? Då är detta jobb något för dig.

Stadskontorets ekonomiavdelning söker en ekonom. Du kommer att vara placerad direkt under ekonomichefen och ingå i ett team som arbetar med kommunens styrning av ekonomi och verksamhet. Ansvarområden för enheten är att arbeta med budgetprocessen, resultat- och målstyrning, uppföljning av ekonomi och verksamhet. Vidare ingår jämförelser med andra kommuner och analyser av ekonomi och verksamhet, intern kontroll och utveckling av kommunens styrmodell i uppdraget. Inom ekonomiavdelningen finns också en redovisningsenhet och en kundfordringsenhet.

Arbetsbeskrivning

Rollen är inriktad mot ekonomi- och verksamhetsstyrning, budgetarbete samt uppföljning av ekonomi och verksamhet med följande huvudarbetsuppgifter.

•Samordna det ekonomiadministrativa arbetet med årsbudget, flerårsplan och skatteintäktsprognoser för kommunen
•Beredning av kommunens investeringsbudget
•Analys av kommunens ekonomiska ställning och utveckling
•Finansiell analys och analys av kostnadsutveckling

Du kommer också att arbeta med ekonomistyrning, resultatuppföljning och analys av kommunens verksamheter. I det arbetet ingår utveckling av kommunens rutiner och metoder för ekonomistyrning- och verksamhetstyrning. Du kommer även att genomföra och delta i utredningsarbete liksom viss ärendeberedning. Internkonsultativt stöd till förvaltningar är en del av arbetet.

Kvalifikationer

Du har examen med ekonomisk inriktning från universitet eller högskola. Du har flerårig erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt budget- och uppföljningsprocessen. Du har även erfarenhet från att leda och medverka i projekt och arbetsgrupper. Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete på central nivå inom kommun eller annan politiskt styrd verksamhet. Du har ett strategiskt förhållningssätt, en god analytisk förmåga, kan se samband och konsekvenser samt driva och utveckla rutiner och processer. Rollen ställer krav på din samarbetsförmåga och förmåga till helhetssyn. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning, heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2017-06-19.

Gör din digitala ansökan här

Referensnummer: 17-04-0028

Kontaktperson

Leif Eriksson, ekonomichef, tfn. 036-10 27 07
http://www.jonkoping.se/fackligastk

Välkommen till på vår hemsida för att läsa mer

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram