Kvalificerad ekonom/controller, Jönköpings kommun

Har du några års erfarenhet av arbete med budget, ekonomi- och verksamhetsstyrning? Vill du arbeta i en strategisk roll i en av Sveriges 10 största kommuner? Då kan rollen som ekonom/controller på ekonomiavdelningen vara något för dig.

Vi är stadskontorets ekonomiavdelning och vi söker nu en ekonom/controller. Ekonomiavdelningen svarar för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Avdelningen är uppdelad i tre enheter/team: Kundfordring, redovisning samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du kommer att ingå i teamet ekonomi- och verksamhetsstyrning som är direkt placerad under ekonomichefen.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll för rätt person. Rollen är inriktad mot att arbeta med kvalificerad styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet ur ett helhetsperspektiv med följande huvudarbetsuppgifter.

• Medverka i kommunens övergripande budgetprocess med årsbudget och flerårsplan
• Beredning av kommunens investeringsplan
• Medverka i kommunens månadsuppföljning med uppföljning av resultat samt analys av ekonomi och verksamhet
• Hålla dig uppdaterad om kommunala ekonomifrågor
• Genomföra och delta i utrednings och utvecklingsarbete
• Internkonsultativt stöd till förvaltningar
• Viss ärendeberedning och upprättande av tjänsteskrivelser

Vem söker vi?

Vi söker dig som har examen med ekonomisk inriktning från universitet eller högskola. Du har flerårig erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt budget- och uppföljningsprocessen. Du har även erfarenhet från att leda och medverka i projekt och utvecklingsarbete. Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete inom kommun eller annan politiskt styrd verksamhet. Du har ett strategiskt förhållningssätt, en god analytisk förmåga, kan se samband och konsekvenser. Du har vana att driva och utveckla rutiner och processer. Rollen ställer krav på din samarbetsförmåga och förmåga till helhetssyn. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningsform

Tillsvidare. 100% med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017-08-21. Referensnr: 17-04-0032. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här. 

Upplysningar

Ekonomichef Leif Eriksson, tfn. 036 10 27 07, 070-632 27 07
Fackliga företrädare: www.jonkoping.se/fackligastk