Kvalificerade ekonomer, Skolinspektionen

För att stärka Skolinspektionens granskning av fristående skolors ekonomiska stabilitet söker vi två

Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller fyra processer; regelbunden tillsyn, kvalitetsgranskning, anmälningsärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.

För att stärka Skolinspektionens granskning av fristående skolors ekonomiska stabilitet söker vi två medarbetare som vill vara med och bidra i ett viktigt och utmanande arbete inom enheten för ekonomisk granskning. Enheten består i dag av sex personer och den ska nu utökas. Enheten ingår i Analys- och statistikavdelningen som består av ca 40 personer.

Arbetsuppgifter

Enheten för ekonomisk granskning utgör en expert- och stödfunktion vid bedömningar av fristående skolors ekonomiska stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att bedriva utbildning av god kvalitet. Enheten arbetar även med ekonomisk bevakning och uppföljning av marknaden för fristående skolor och dess aktörer. En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att analysera ekonomisk information och delge den skriftligt och/eller muntligt till andra medarbetare inom myndigheten som arbetar med tillsyn eller tillståndsprövning av fristående skolor. Det ingår även i arbetsuppgifterna att ha kontakt med företrädare för fristående skolor, media och allmänhet. Analys av kommunala huvudmäns resursfördelning kan också förekomma.

Kvalifikationer

Du har,

  • Ekonomisk högskoleexamen
  • Några års erfarenhet av ekonomisk analys av företag och koncerner
  • Vana vid att tolka information i årsredovisningar
  • Vana vid att använda ekonomiska nyckeltal
  • Erfarenhet av att förmedla analyser och slutsatser du dragit i ditt arbete.

Du känner dig säker i din yrkesroll, är strukturerad, engagerad och driver självständigt dina ärenden framåt. Du bidrar till att skapa ett gott samarbete inom enheten samt skapar förtroende för enhetens uppdrag i organisationen och externt. Du är serviceinriktad och har förmåga att kommunicera ekonomisk information på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift. Du tar gärna initiativ till kontakt med kollegor inom andra funktioner. Dina personliga egenskaper kommer att tillmätas stor vikt.

Tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skolinspektionen tillämpar sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 13 februari 2017. Ansökan har dnr 21-2017-328. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontaktpersoner

Gunnar Persson, enhetschef, tfn 08-586 086 70.

Fackliga företrädare

Björn Ljung (Saco-S) tfn 08-586 086 39

Lina Burström Bennehult (OFR/S) tfn 08-586 080 25

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram